Počet bezdomovcov v meste Martin nerastie

Počet bezdomovcov v meste Martin nerastie

Mesto Martin v spolupráci s Policajným zborom a mestskou políciou každoročne v decembri realizuje lokalizáciu bezdomovcov. Posledná lokalizácia ukázala, že počet bezdomovcov v meste nerastie a takisto sa nemenia ani lokality, v ktorých sa zdržujú. Bezdomovectvo je celosvetovým problémom, ktorý sa netýka len postihnutých jednotlivcov, ale celej spoločnosti. Bezdomovci – ľudia bez domova, stratili zázemie, životné istoty a stali sa […]