UNM: Zdravotné prehliadky zahraničných študentov

POZOR NA ZMENY: Ambulantná pohotovostná starostlivosť od 1. júla 2018

K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci („LSPP“) a vzniká ambulantná pohotovostná služba („APS“), ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej starostlivosti ako doterajšia lekárska služba prvej pomoci. Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS. Od 1.7.2018 budú ordinovať ambulancie pohotovostnej služby nasledovne: Pondelok – Piatok od 16:00 […]