Nádejní literáti sa môžu prihlasovať do súťaže Mladá slovenská poviedka

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Spisovatelia začiatočníci môžu do konca júna zaslať svoje autorské texty a zapojiť sa tak do 15. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka 2018, ktorá patrí k vrcholným v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku. Vyhlasovateľom je Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

„Poslaním Mladej slovenskej poviedky je verejná prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov. Súťaž je jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej môžu autori s dosiaľ nepublikovanou prácou,“ informovala Mária Janotíková z OKS.

Súťaží sa v troch vekových kategóriách od 11 do 30 rokov. Prihlásené autorské texty hodnotí odborná porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov. „Slávnostné vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty bude v októbri v Dolnom Kubíne,“ priblížila pracovníčka OKS s tým, že pre víťazov sú pripravené finančné ceny a ocenené práce budú uverejnené v zborníku.

Viac informácií poskytnú pracovníci OKS, propozície súťaže záujemcovia nájdu na www.osvetadk.sk.

ZDROJ: TASR

Komentáre