Subdodávatelia Višňového budú vyplatení

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Všetci subdodávatelia zhotoviteľa stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala budú vyplatení. Vyplýva to z dohody o ukončení kontraktu medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 Salini Impregilo – Dúha.

Dohoda o ukončení obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej všetky oprávnené pohľadávky svojich podzhotoviteľov vyplatí zhotoviteľ. V prípade, ak tak neurobí, NDS zabezpečila, aby Zhotoviteľ vystavil novú bankovú záruku, z ktorej bude možné za splnenie určitých podmienok týchto podzhotoviteľov vyplatiť. Zhotoviteľ novú bankovú záruku zložil v stredu 27. marca, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla nasledujúci deň účinnosť. NDS tým ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala po schválení vládou SR.

Tri hlavné ciele

V dohode o ukončení zmluvy sa NDS prioritne sústredila na tri ciele a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov zhotoviteľa, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany únie.

Nová súťaž čím skôr

Odchádzajúci zhotoviteľ opustí stavenisko po inventarizácii stavby, ktorá sa má podľa dohody o ukončení uskutočniť do dvoch mesiacov. Nový zhotoviteľ vzíde z transparentnej súťaže, v ktorej nastavíme konkrétne transparentné podmienky, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií. Vyhlásenie novej súťaže predpokladáme v horizonte niekoľkých mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov. Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať. NDS urobí všetko pre to, aby bol nový zhotoviteľ vybraný čo najskôr. Sprejazdnenie úseku predpokladáme v roku 2023.

Odobrenie Európskou komisiou

Celý postup, ktorý NDS dohodla, bol predstavený Európskej komisii, ktorá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok. NDS tieto podmienky priebežne zohľadňuje v každom nadväzujúcom kroku.

Ďalší postup s predpokladanými termínmi:

  • Nová banková záruka do 21 dní od podpisu návrhu o ukončení zmluvy – vykonané
  • Vyplatenie podzhotoviteľov (2./3. štvrťrok 2019)
  • Inventarizácia stavby (2. štvrťrok 2019)
  • Vypísanie súťaže na nového Zhotoviteľa (2. polrok 2019)
  • Podpis zmluvy s novým Zhotoviteľom (2020)
  • Odštartovanie prác na stavbe (2020)
  • Sprejazdnenie úseku (2023)

ZDROJ: NDS, foto: ilustračné

Komentáre