Štúrova štvrť v centre Martina sa rozrastie o nové parkovacie plochy

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Štúrovo námestie v Martine, pre mnohých známe ako Štúrova štvrť, dostane v týchto dňoch pridanú hodnotu. Prebieha tu totiž výstavba nových parkovacích miest.

Parkovisko bude spadať do parkovacej zóny 3 a pribudnúť má pätnásť nových miest pre vozidlá. Každá výstavba však so sebou prináša aj obeť. V tomto prípade je reč o výrube časti zelene. Ako uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová, bolo vyrúbaných osem javorov mliečnych. „O výrub požiadalo mesto Martin ako vlastník pozemku. Dreviny mohli byť vyrúbané počas letných mesiacov na základe výnimky zo zákona, ktorá hovorí o tom, že po nadobudnutí právoplatnosti stavebného rozhodnutia musia byť dreviny vyrúbané maximálne 30 dní pred zahájením stavebných prác.“ Nás ale zaujímalo, či sa do budúcnosti uvažuje aj o ďalších parkovacích miestach v rámci Štúrovho námestia, ktoré by vyžadovali vypílenie stromov. Ingrid Šútovcová zo spoločnosti Turiec a.s., ktorá stavebnú úpravu realizuje, tento zámer nepotvrdila.

Štúrova štvrť v centre Martina sa rozrastie o nové parkovacie plochy

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre