Stredoslovenská energetika – Distribúcia mení názov a logo

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D) zmení od 1. marca svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a. s. Okrem iného názvu budú energetici používať aj nové logo a internetovú doménu.

Stredoslovenská distribučná, a. s.Zmeny majú pomôcť najmä odberateľom elektriny, aby sa ešte ľahšie orientovali medzi jednotlivými energetickými firmami na slovenskom trhu. Distribútor elektriny očakáva tiež zviditeľnenie svojej činnosti medzi obyvateľmi stredného Slovenska. K tomu má prispieť nový, stručnejší a ľahšie zapamätateľný názov spoločnosti. Premenovaním dôjde i k zosúladeniu názvu s ostatnými dvoma prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na Slovensku.

 Činnosť pokračuje v štandardnom režime

„Už pred niekoľkými rokmi sme podľa požiadaviek legislatívy oddelili distribučnú spoločnosť SSE-D od Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE), ktorá sa venuje obchodu. Naša spoločnosť má v regióne stredného Slovenska dôležité poslanie – bezpečne a spoľahlivo distribuovať elektrinu svojim odberateľom. Touto zmenou sa snažíme v ich očiach zvýšiť povedomie o našich aktivitách a dosiahnuť stav, aby vedeli vždy jednoznačne určiť, s akou požiadavkou sa môžu na našu spoločnosť obrátiť,“ zdôvodnil strategický krok Marek Štrpka, generálny riaditeľ SSE-D.

Energetici zdôrazňujú, že svoje služby budú naďalej poskytovať v štandardnom rozsahu a režime. Zmena obchodného mena, loga a internetovej adresy nebude mať žiadny vplyv na prevádzku distribučnej siete, vzťahy so zákazníkmi a partnermi.

„Okolitý svet sa rýchlo mení a pokiaľ chceme byť úspešní, musíme sa meniť a sledovať nové trendy aj my. Máme pred sebou výzvy ako inteligentné meracie systémy, elektromobilitu, decentralizované zdroje energie alebo technológiu skladovania elektriny. Toto všetko súvisí so životom našej firmy. Preto chceme, aby bola najmä pružná v poskytovaní svojich služieb a aby čo najefektívnejšie uľahčovala život našim zákazníkom,“ povedal M. Štrpka.

Nová internetová adresa

Odberatelia elektriny na strednom Slovensku zaregistrujú zmeny prakticky len pri komunikácii so spoločnosťou. Žiadosti o nové pripojenia, nahlasovanie a odstraňovanie porúch či odpisovanie stavu elektromerov bude prebiehať rovnako ako doposiaľ. Zmení sa iba vzhľad formulárov, preukazov zamestnancov, ich pracovných odevov a označenie služobných áut, na ktorých bude nový názov spoločnosti a iné logo.

Pôvodná internetová stránka distribúcie www.sse-d.sk po 1. marci presmeruje jej návštevníkov automaticky na nové webové sídlo www.ssd.sk. Poštová adresa a telefónne čísla, vrátane zákazníckej a poruchovej linky, zostanú rovnaké.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, po novom Stredoslovenská distribučná, zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740-tisíc domácností a firiem.

ZDROJ: Stredoslovenská distribučná

Komentáre