Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR a polície Stihnem – Nestihnem

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili na posledný novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem  – Nestihnem“. Zameraná je na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí skracujú cestu. Nerešpektovaním všeobecného zákazu prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. Zrážka s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, znamená fatálny následok.  

 ŽSR a Prezídium Policajného zboru vybrali v rámci celého Slovenska 85 miest a obcí, kde hliadky Policajného zboru v najfrekventovanejšom čase monitorujú pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené a tiež 32 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod. Keďže cieľom akcie je predovšetkým vychovávať a upozorňovať na nepochopiteľný hazard so životom, výnimočne, len v tento jeden deň, previnilci dostávajú namiesto pokuty informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať.

,,Železnice Slovenskej republiky majú bezpečnosť na prvom mieste. Je pre nás nepochopiteľné, ako stovky ľudí denne riskujú svoje životy. Výchova a prevencia je asi najspoľahlivejší spôsob, ako ich naučiť, že na železnici sa nehazarduje, že pri strete s vlakom nemôžu vyhrať. Aj táto akcia má prispieť k tomu, aby počet zbytočných úmrtí kvôli nesprávnemu rozhodnutiu riskovať život klesal“,  uviedol generálny  riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

 „Dlhodobým cieľom polície je znižovanie nehodovosti a úmrtnosti nielen na cestách, ale i na miestach, kde hrozí vznik nehôd. Stret s motorovým vozidlom môže mať tragické následky, ale stret s vlakom končí fatálne. Aj preto vítame spoluprácu so ŽSR, aby sme spoločne vzdelávali verejnosť, upozorňovali na riziká s tým spojené a prispeli k tomu, aby vyhaslo čo najmenej ľudských životov“, uzavrel viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel.

Železnice Slovenskej republiky budú v spolupráci s Policajným zborom v úzkej spolupráci v tejto oblasti pokračovať aj v nasledujúcom období, v budúcom roku plánujú podobné akcie uskutočniť častejšie a všetci previnilci už budú riešení v zmysla platného sadzobníka pokút.

 Železničná polícia od začiatku roka riešila takmer 4100 prípadov prechádzania cez dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo priecestia, alebo iného priestoru neprípustného verejnosti označenom zákazom vstupu.

 V období od začiatku roka do 27.11.2017 došlo na železničných priecestiach k 42 nehodám.  Pri týchto nehodách zomrelo 5 osôb (1 cyklista, 2 chodci, 1 vodič, 1 spolujazdec), pričom tieto smrteľné tragédie sa v 4 prípadoch stali na zabezpečených priecestiach. Ďalších 13 ľudí utrpelo ťažké zranenia (7 vodiči, 5 spolujazdci, 1 cyklista).

V porovnaní s rovnakým obdobím za rok 2016 je to o sedem nehôd na železničných priecestiach viac. (Vlani za rovnaké obdobie zahynulo 6 osôb).

Od začiatku roka do 27.11.2017 zahynulo pri zrážke s vlakom (mimo železničných priecestí) 87 osôb,  (64 prípadov boli samovraždy, 23 prípadov neoprávneného pohybu osôb v koľajisku). V porovnaní s minulým rokom je to až o 15 prípadov viac.

 ŽSR aktuálne spravujú 2 102 železničných priecestí, 1068 je zabezpečených a 1034 nezabezpečených.

ZDROJ: Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa, riaditeľka Odbor komunikácie GR ŽSR

Komentáre