Štatutári, začína e-komunikácia so štátom

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V sobotu 1. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivuje na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Ministerstvo nútra dlhodobo upozorňuje štatutárov, aby si vybavenie či aktiváciu dokladu nenechávali na poslednú chvíľu, a to aj listami či SMS-správami. K dnešnému dňu je na elektronickú komunikáciu pripravených asi 62 percent štatutárov.

Zástupcovia firiem, ktoré nemajú prístup do úradnej elektronickej schránky na www.slovensko.sk by si mali bezodkladne vybaviť alebo aktivovať občiansky preukaz na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov v SR. Vrcholí sezóna cestovných dokladov a čakacie doby na oddeleniach dokladov sa predlžujú. Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 1 hodinu. Upozorňujeme, že rýchlejšie vás v súčasnosti vybavia na oddeleniach dokladov, ktoré sú situované mimo veľkých klientskych centier. Zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní. Štatutári majú možnosť podať žiadosť o vydanie OP v zrýchlenom termíne do 2 dní, avšak za správny poplatok 20 €.

Bez aktivovaného dokladu s čipom nie je možné dostať sa do schránky a teda je nemožná elektronická komunikácia. Ak štatutár teda nemá OP s bezpečnostným osobným kódom, k rozhodnutiam, ktoré mu úrady doručia po 1. júli do schránky, sa nedostane. Štatutári – cudzí štátni občania s oficiálnym pobytom na území SR – sa môžu prihlasovať elektronickým dokladom o pobyte. Štatutári – slovenskí občania i cudzinci bez pobytu na území SR – sa môžu prihlasovať prostredníctvom alternatívnych autentifikátorov.

A ešte:

  • v prípade otázok týkajúcich sa aktivácie či práce s elektronickou schránkou neváhajte využiť služby Ústredného kontaktného centra na stránke www.slovensko.sk, alebo na čísle +421 2 35 803 083. Operátori centra sú výnimočne k dispozícii aj počas tohto víkendu /1. – 2. júl/, a to od 8. do 18. hodiny.
    K dispozícii je aj kontaktný formulár a videonávody;
  • v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne občianskych preukazov sa môžete obrátiť aj na Callcentrum MV SR v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na bezplatnom čísle 0800 222 222, alebo e-mailom na callcentrum@minv.sk;
  • načo slúži e-schránka, a či môže schránku vašej firmy spravovať aj niekto iný – čítajte na www.statutar.sk

ZDROJ: minv.sk

Komentáre