Štatutári! Na vybavenie dokladov máte 4 týždne!

Najnovšie správy, Všetky správy

Do 1. júla, kedy štát začne so štatutármi spoločností zapísaných v obchodnom registri, komunikovať prostredníctvom úradných e-schránok na www.slovensko.sk, zostávajú necelé štyri týždne.

Táto informácia by mala zarezonovať u takmer 93-tisíc štatutárov /43 percent/, ktorí podľa spracovaných databáz MV SR a Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby /NASES/ stále nemajú aktivované elektronické občianske preukazy, jedine pomocou ktorých sa dostanú do svojej úradnej e-schránky na portáli www.slovensko.sk.

Ministerstvo vnútra už od minulého roka upozorňuje štatutárov, aby si vybavenie či aktiváciu dokladu nenechávali na poslednú chvíľu, a to aj listami či SMS-správami. Dôvodom je sezóna cestovných dokladov, ktorá pred niekoľkými týždňami vypukla na oddeleniach dokladov a ešte zďaleka nekulminovala. Počet žiadateľov o pasy je vyšší ako po minulé roky a to sa prejavuje v predĺžených čakacích dobách pri podávaní žiadosti o doklady.

Do povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri zostáva posledný mesiac, no na ich používanie je pripravených stále iba 57 % štatutárov

Ostatní by si mali bezodkladne vybaviť alebo aktivovať občiansky preukaz na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov v SR. Začala totiž tzv. sezóna cestovných dokladov a čakacie doby na oddeleniach dokladov sa predlžujú. Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 55 minút. Upozorňujeme, že rýchlejšie vás v súčasnosti vybavia na oddeleniach dokladov, ktoré sú situované mimo veľkých klientskych centier.

Štatutári by tiež mali mať na pamäti, že zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní. V súčasnosti je síce doba spracovania podaných žiadostí 15-20 dní, ale v závislosti od počtu podaných žiadostí môže výrazne stúpnuť. To znamená, že do 1. júla, čo je termín štartu elektronickej komunikácie cez úradné e-schránky, MV SR garantuje vydanie dokladu v 30 dňovej zákonnej lehote len tým, ktorí oň požiadajú najneskôr do 2. júna. Štatutári majú možnosť podať žiadosť o vydanie OP v zrýchlenom termíne do 2 dní, avšak za správny poplatok 20 €.

Ak štatutár požiada o certifikáty k elektronickémku podpisu, dostane bezplatne aj čítačku čipových kariet.

Bez aktivovaného dokladu s čipom nie je možné dostať sa do schránky a teda je nemožná elektronická komunikácia. Ak štatutár teda nemá OP s bezpečnostným osobným kódom, k rozhodnutiam, ktoré mu úrady doručia po 1. júli do schránky, sa nedostane. Štatutári – cudzí štátni občania s oficiálnym pobytom na území SR – sa môžu prihlasovať elektronickým dokladom o pobyte. Štatutári – slovenskí občania i cudzinci bez pobytu na území SR – sa môžu prihlasovať prostredníctvom alternatívnych autentifikátorov.

A ešte:

  • v prípade otázok týkajúcich sa aktivácie či práce s elektronickou schránkou neváhajte využiť služby Ústredného kontaktného centra na stránke www.slovensko.sk, alebo na čísle +421 2 35 803 083.
    K dispozícii je aj kontaktný formulár a videonávody;
  • v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne občianskych preukazov sa môžete obrátiť aj na Callcentrum MV SR v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na bezplatnom čísle 0800 222 222, alebo e-mailom na callcentrum@minv.sk;
  • načo slúži e-schránka, a či môže schránku vašej firmy spravovať aj niekto iný – čítajte na www.statutar.sk

Štatutári! Na vybavenie dokladov máte 4 týždne!

ZDROJ: MIV

Komentáre