Stanislav Thomka – Keď môžem, tak pomôžem

PR články, Správy z regiónu, Všetky správy

Poznáme ho ako poslanca angažujúceho sa v kultúrnej oblasti, bojujúceho za kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta, ako člena kultúrnej komisie, ale aj ako kritika „neporiadku“ v kultúrnej oblasti. Prinášame Vám rozhovor s poslancom mestského zastupiteľstva v Martine, konateľom mestskej spoločnosti Televízie Turiec – Ing. Stanislavom Thomkom.

Akým spôsobom zabezpečuje mesto Martin kultúrne vyžitie svojim obyvateľom?

V Martine máme múzeá, divadlo, kiná, knižnice, ako aj mnoho iných organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia práve v oblasti kultúry. Väčšina z nich je v pôsobnosti štátu a samosprávneho kraja. Mesto Martin zabezpečuje prostredníctvom svojej organizácie kultúrne akcie, ktoré sa prevažne konajú na námestí (koncerty počas kultúrneho leta, tradičné svätomartinské hody, Silvester…). Pravidelne organizujeme stretnutia s riaditeľmi kultúrnych inštitúcií a snažíme sa o spoločnú koordináciu a synergiu pri jednotlivých nosných podujatiach. Ako predseda kultúrnej oblasti v programe hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin sme si stanovili svoje dlhodobé ciele, avšak nútená správa nám spravila škrt cez rozpočet v našich myšlienkach.

Mesto Martin je v nútenej správe už viac ako rok a pol. Dostali kultúrne inštitúcie v meste aspoň schválené dotácie z mesta?

Som členom kultúrnej komisie od roku 2014, kde sme každoročne prideľovali dotácie pre jednotlivé inštitúcie pôsobiace v meste na ich projekty a činnosť. Rok 2016 bol špecifický v tom, že sme na začiatku roku financie pridelili, ale zavedenie nútenej správy na účtovníctvo mesta ich stopol. Sprvoti sme čakali, že nútená správa pominie rýchlo, ale nepominula.

Bol ešte iný mechanizmus, ktorým by mohlo mesto pomôcť pri týchto dotáciách pre jednotlivé inštitúcie?

Žiaľ nebol, doplatil na to napríklad aj do veľkej miery hokej, že mu mesto reálne nevedelo finančne pomôcť. V oblasti kultúry sa nám po dlhšom čase podarilo presadiť pomoc Turčianskej knižnici, ktorá má pobočky v jednotlivých mestských častiach s financovaním nákupu nového knižničného fondu. Mám za to, že len vzdelaná spoločnosť nás môže posunúť vpred. Keďže finančne mesto pomôcť nemohlo, tak som sa rozhodol knižnici pomôcť osobne a to darom nových kníh.

Stanislav Thomka – Keď môžem, tak pomôžem

Koľko kníh ste celkovo darovali knižnici?

Daroval som plné auto kníh. Povedal som si, že koľko sa zmestí do kufra môjho auta, tak toľko ich darujem pre čitateľov. Celkovo ich bolo približne 270 a verím, že všetky budú prečítané do poslednej strany. Boli to knižky náučné, detské, ale aj romány, dalo by sa povedať , že sa tam vyskytli knihy z každého žánru. Verím, že každý čitateľ si príde na svoje.

Plánujete pokračovať s podobnými darmi aj v budúcnosti?

Samozrejme, že áno. Vždy sa snažím pomôcť v akejkoľvek oblasti, ak je to možné. Niekedy ani nie je potrebná finančná pomoc, ale stačí iba osobná angažovanosť, čas a energia. Už niekoľko rokov sa zapájam do charitatívnych akcií ako „ Liga proti rakovine – Deň narcisov“, „ Pomoc pre slabozrakých a nevidiacich – Biela pastelka“,  „Gesto pre mesto“ s projektom revitalizácie oddychovej zóny Malej hory, či pomoc martinským gymnastkám s materiálnym zabezpečením. Doteraz som neodmietol, žiadneho človeka, ktorý ma požiadal o pomoc. Riadim sa rumunským príslovím „Chvíľka pomoci je lepšia, ako desať dní súcitu“. Najnovšie ma oslovila organizácia, ktorá svojou činnosťou a výťažkom z nej pomáha pacientom trpiacim cukrovkou a keďže moja manželka je doktorka diabetológie v národnom ústave v Ľubochni, tak téma a problematika cukrovky je u nás doma na dennom poriadku. Moja najnovšia aktivita a pomoc sa budú pravdepodobne uberať práve týmto smerom.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre