Športový chodník v Martine je zas o niečo dlhší

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vo štvrtok 19. októbra bola slávnostne otvorená nová časť športového chodníka popri rieke Turiec, na ktorý začiatkom roka prispela Nadácia Kia Motors Slovakia. Športovci teda už môžu využívať na beh, cyklistiku či iné športy nových 450 metrov asfaltobetónu od Ulice Mládeže po Kamenný most.

Budovanie cyklotrás, podpora športu a zodpovednosť voči životnému prostrediu sú dlhodobými prioritami mesta Martin, čo dokazuje množstvo projektov, podujatí a iniciatív. Investície do týchto oblastí nezastali ani v roku 2017 vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia. Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar v pondelok 4. septembra 2017 slávnostne podpísal zmluvu o poskytnutí finančného grantu z nadácie vo výške 25 000 eur na vybudovanie športovo – oddychového chodníka na nábreží rieky Turiec.

Športový chodník v Martine rastie

„Osobne sa už dlhodobo zasadzujem o budovanie cyklotrás a podporu športov v Martine. Som veľmi rád, že sa nám podarilo pokračovať v rozvoji obľúbenej oddychovej zóny popri rieke Turiec a verím, že v najbližšej dobe sa nám ju podarí ešte predĺžiť až do Vrútok, kde sa pripojí priamo na budúcu cyklotrasu Vrútky – Strečno,“ povedal Andrej Hrnčiar. Mesto vďaka dotácii vybudovalo 450 m športového chodníka na ľavej strane rieky Turiec – od Ulice Mládeže po Kamenný most. Okrem terénnych úprav bol podklad vysypaný štrkodrvou a následne bola položená asfaltobetónová vrstva. Novú časť športového chodníka slávnostne otvorili promojazdou martinskí seniori, pre ktorých mesto taktiež zorganizovalo prednášky o histórii bicyklovania a zdravom životnom štýle. Mesto do budúcnosti pripravuje realizačnú projektovú dokumentáciu na pokračovania chodníka na smer Tulip – Pltníky – Vrútky v dĺžke 3 km tak, aby celý projekt nadviazal na pripravovaný projekt cyklo – prepojenia Vrútky – Strečno.

ZDROJ: Mgr. Zuzana Kalmanová

Komentáre