Športové kluby podpísali MEMORANDUM na podporu športu detí a mládeže

Šport, TOP_1, Všetky správy

V pondelok 18.mája sa pred mestským úradom v Martine stretli zástupcovia športových klubov, aby spoločne odovzdali podpísané Memorandum na podporu športu detí a mládeže.

Iniciátor samotného memoranda, mestský poslanec Martin Kalnický sa vyjadril negatívne k postoju mesta, ktoré navrhlo v rozpočte zrušiť dotácie na šport. Mesto Martin prišlo so správou, že na najbližšom zastupiteľstve pri zmene rozpočtu navrhne práve na dotácie kultúry a športu čiastku 170.000 eur. O tom koľko financií pôjde na kultúru či šport rozhodnú poslanci už na najbližšom mestskom zastupiteľstve.

Celé znenie memoranda:

My, zástupcovia športových klubov detí a mládeže, sme znepokojení z toho, ako mesto Martin pristupuje k športu. V decembri 2019 sa oproti pôvodnému návrhu 0,00 eur podarilo dostať do rozpočtu mesta Martin na rok 2020 pre šport 340 000 eur. A následne 7. mája 2020 mestské zastupiteľstvo zrušilo všetky dotácie.

Po dlhých diskusiách bola vlani prijatá výška dotácií pre šport i schéma dotačného mechanizmu a suma 340.000 eur bola schválená. Športové kluby právom počítali s týmito financiami, ale do vypuknutia pandémie ich nedostali. A teraz je tu dokonca existenčné ohrozenie. Aký to kontrast s inými mestami na Slovensku, kde je financovanie športu na úplne inej úrovni a aj pri zmenách rozpočtu dotácie pre šport zachovali! Prečo to nejde i v Martine?

Uvedomujeme si závažnosť situácie. Chápeme, že ani mesto Martin nie je imúnne pred dopadmi krízy. Treba sa správať zodpovedne; ale zároveň treba myslieť aj na budúcnosť. No a budúcnosťou je aj naša mládež. Šport nie je zábavkou, ktorú možno na čas krízy zrušiť a potom ju bez následkov obnoviť. Ide tu o zmysluplný rozvoj detí a mládeže – o tisíce mladých rodín a ich detí v Martine ohrozenom negatívnym populačným vývojom.   Prerušenie podpory športujúcich detí aj mládeže zo strany mesta Martin na jeden rok bude devastačné.

Žiadame preto prehodnotiť toto uznesenie mestského zastupiteľstva o zrušení dotácií pre šport. Vieme, že sa všetci musia teraz uskromniť. Pevne veríme, že celú situáciu znovu zvážite, za účasti zástupcov športových klubov a poslaneckých klubov pri MsZ, a rozhodnete rozvážne, s citom a tak, aby to neohrozilo verejný záujem. Vieme, že nejde iba o šport, pozornosť si zaslúži aj kultúra a sociálna oblasť. Máme za to, že existuje spôsob, ako nájsť nielen úspory v iných položkách, ale aj dodatočné zdroje. Len na to musí byť vôľa.

Nielen my, ale aj celá športová verejnosť, ktorá je o MEMORANDE na podporu športu detí a mládeže v Martine informovaná, bude citlivo sledovať, či vezmete naše MEMORANDUM do úvahy. Vyzývame Vás, aby ste ukázali, na čom Vám skutočne záleží a či podpora činnosti športových klubov s mládežou je jednou z mestských priorít. Žiadame Vás preto prehodnotiť uznesenie mestského zastupiteľstva o zrušení dotácií pre šport.

ZDROJ: Mestské noviny

Komentáre