So spoločnosťou SAD ŽILINA už 70 rokov na cestách

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

SAD Žilina tento rok oslávi 70. výročie svojho založenia.

Spoločnosť SAD Žilina má bohatú históriu, veď na dopravnom trhu pôsobí už od roku 1949, kedy Československá štátna automobilová doprava (ČSAD), národný podnik Praha, zriadila krajský podnik Žilina. Dnes spoločnosť SAD Žilina poskytuje svoje služby v rámci Žilinského samosprávneho kraja, a to v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice.

Taktiež zabezpečuje MHD v mestách Martin, Vrútky, Čadca, Kysucké Nové Mesto, ale aj diaľkovú vnútroštátnu a zájazdovú dopravu. Samozrejmosťou pri poskytovaní týchto služieb je vysoký štandard kvality, ktorý je garantovaný certifikátom kvality podľa STN EN ISO 9001 – 2009 pre organizáciu a vykonávanie autobusovej dopravy.

Neustále napreduje

Od roku 2006 začala SAD Žilina veľkú obnovou vozového parku, vďaka čomu sa cestujúci vozia v moderne vybavených autobusoch s WiFi pripojením a klimatizáciou.

Sú pohodlnejšie, menej hlučné a produkujú oveľa menej emisií ako v minulosti. 50 % autobusov prímestskej dopravy je vybavená LCD obrazovkami, ktoré cestujúcim poskytujú nielen aktuálne dopravné informácie, ale aj informácie o novinkách v spoločnosti. Obnovou prechádzajú aj pokladne v autobusoch, z ktorých najnovšie sú vybavené systémom umožňujúcim platbu bankomatovými kartami.

Na autobusových zastávkach postupne pribúdajú elektronické informačné panely, ktoré poskytujú cestujúcim informácie o časoch odchodov autobusov a aktuálnom meškaní.

SAD Žilina komunikuje so svojimi cestujúcimi aj online formou, a to prostredníctvom sociálnych sietí ako je Facebook a Instagram, ale aj cez YouTube. Zároveň všetky dôležité informácie, vrátane možnosti dobiť dopravnú kartu, nájdu cestujúci aj na internetovej stránke www.sadza.sk.

SAD Žilina sa cestujúcim snaží priblížiť aj prostredníctvom rôznych akcií organizovaných buď samotnou spoločnosťou (napr. Deň otvorených dverí) alebo formou zabezpečenia autobusovej dopravy na iné akcie. Veľmi úspešný je aj projekt cyklobusov, ktorý má za sebou už štvrtú sezónu.

ZDROJ: Tlačová správa

Komentáre