Zamestnanci SNM v Martine si budú vymieňať skúsenosti

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? Zamestnanci Slovenského národného múzea (SNM) v Martine si budú vymieňať skúsenosti so zahraničnými partnermi v oblasti múzejného vzdelávania.

Slovenské národné múzeum v Martine sa v tomto roku zapojilo do medzinárodného programu Európskej únie Erazmus+, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Popri tom však program zahŕňa tiež oblasť vzdelávania dospelých, čo v praxi znamená možnosti pre zamestnancov rôznych inštitúcií a organizácií zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja. Tými sú najmä odborné stáže, tzv. job shadowing, teda pozorovanie alebo výučbové pobyty.

Hlavným riešiteľom projektu s názvom „Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? je múzeum v estónskom meste Pärnu. Slovenské národné múzeum v Martine bolo k projektu prizvané ako partner spolu s Národným múzeom v Budapešti.

Zmyslom a cieľom projektu je nadviazanie strategických pracovných partnerstiev, medzinárodná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti múzejnej edukácie. Tá je v posledných rokoch jednou z najdôležitejších úloh v rámci prezentačnej funkcie múzeí a je prostriedkom k napĺňaniu funkcie múzejnej pedagogiky, ktorá si na Slovensku ešte iba veľmi pozvoľna získava status vednej disciplíny a má charakter akejsi „emancipujúcej“ sa profesie. Z celospoločenského hľadiska je však dôležitým prostriedkom neformálneho vzdelávania, ktoré sa popri tom formálnom – teda školskom, výrazne podieľa na celkovom osobnostnom rozvoji, nielen, detského návštevníka.

To, ako pritiahnuť do múzea aj dospelých a seniorov, ale tiež to, ako urobiť z múzeí prostredie atraktívne pre rôzne vekové a záujmové skupiny, je hlavnou témou stretnutí pracovníkov spomínaných múzeí. V rámci toho úvodného, ktoré prebehne v dňoch 16. – 21. decembra na pôde martinského múzea, spolu budú účastníci diskutovať na témy zamerané na vzdelávacie programy pre detského, ale najmä dospelého návštevníka. Venovať sa však tiež budú spôsobom získavania spätnej väzby od návštevníka, jej vyhodnocovaniu a následnému využitiu získaných informácii v praxi pri skvalitňovaní obsahu edukačných programov, no tiež služieb múzea.

Projektové stretnutia budú pokračovať februárovým stretnutím v Budapešti a zavŕšené budú v máji v estónskom Pärnu. Ich témami budú PR a komunikačné stratégie, financovanie a téma dobrovoľníctva, no tiež edukačné programy pre seniorov a komunity.

Projekt trvá od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018.

ZDROJ: TS Slovenského národného múzea

Komentáre