SNK: Nová študovňa očakáva prvých bádateľov historických tlačí

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Bádatelia, zaujímajúci sa o historické tlače a vzácne knihy, majú od nového roka k dispozícii samostatnú študovňu. V sídelnej budove Slovenskej národnej knižnice (SNK) na prvom poschodí ju tesne pred Vianocami slávnostne otvorila generálna riaditeľka SNK, Katarína Krištofová.

„Študovni prajem veľa spokojných bádateľov, som rada, že sa nám ju v tomto roku podarilo vytvoriť. Tým, ktorí sa špecializujú na skúmanie vzácnych tlačí SNK poskytne dôstojný a nerušený priestor na svoju prácu či záľubu.“ zaželala jej K. Krištofová.

Špeciálny priestor bol vytvorený pre potreby bádateľov, ktorých stredobodom záujmu sú práve tlače od 15. storočia. Tieto sú súčasťou fondov osobností, šľachtických knižníc a knižníc spolkov a tvoria súčasť historických knižničných fondov SNK. Bádatelia, ktorí využijú jej služby, budú mať k dispozícii aj príručnú knižnicu, špecificky zameranú na dejiny knižnej kultúry.

„Študovňu starých a vzácnych tlačí môžu využiť všetci tí, ktorých charakter výskumu vyžaduje štúdium historických dokumentov, pričom nepotrebujú využiť ďalšie služby knižnice. Bádateľ teda nemusí byť registrovaným používateľom SNK,“ objasnila Agáta Klimeková, riaditeľka Odboru správy a spracovania historických knižných dokumentov a historických knižných fondov SNK.

Sprístupnenie historických knižničných dokumentov vyžaduje špecifický prístup. Je treba si uvedomiť, že transport starých tlačí z miesta, kde sú bežne uložené, do študovne, si vyžaduje istý čas, na čo upozorňuje aj bádateľský poriadok.

„Na to, aby sme včas dokázali používateľovi zabezpečiť potrebné dokumenty na štúdium, je potrebné nahlásiť svoje požiadavky aspoň deň pred naplánovanou návštevou a to prostredníctvom on-line formulára alebo emaiilovej správy (historicka.studovna@snk.sk). Nie všetky dokumenty sú uložené v sídelnej budove SNK a v Martine.“ uviedla A. Klimeková.

Vzhľadom na charakter a historickú hodnotu dokumentov, bude študovňa starých a vzácnych tlačí poskytovať výlučne prezenčné služby. Dokumenty z vyhlásených historických knižničných fondov totiž tvoria súčasť kultúrneho dedičstva spoločnosti a sú významným zdrojom poznávania našich dejín.

SNK: Nová študovňa očakáva prvých bádateľov historických tlačí

SNK: Nová študovňa očakáva prvých bádateľov historických tlačí

SNK: Nová študovňa očakáva prvých bádateľov historických tlačí

Viac informácií tu.

ZDROJ: TS SNK

Komentáre