Slovenský rybársky zväz spustil petíciu za zachovanie všeľudového rybárstva

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilina 10. januára (TASR) Slovenský rybársky zväz (SRZ) odštartoval v súvislosti s pripravovaným novým zákonom o rybárstve petíciu za zachovanie všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku. Jej cieľom je odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci pripravovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie SRZ.

Problémom pre rybárske hnutie je najmä paragraf 4 pripravovaného zákona, ktorý umožňuje prideliť výkon rybárskeho práva aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) a Štátnej ochrane prírody (ŠOP). Podľa tajomníka Rady SRZ a člena petičného výboru Ľuboša Javora rybári v petícii žiadajú vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby zachovali v rámci novo navrhovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a subjektov, ktorým štát pridelí výkon rybárskeho práva.

Petičný výbor ustanovila Rada SRZ 9. decembra 2017 s tým, že jej činnosť aktivizujú až po tom, ako sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní ukáže, že zostavovatelia zákona ponechajú v jeho návrhu sporné ustanovenia paragrafu 4. „Na základe aktuálneho stavu je indícia, že ministerstvo trvá na tých pripomienkach, ktoré vzišli z interného pripomienkového konania,“ zdôraznil Javor.

Petičné hárky podľa neho rozoslal petičný výbor v elektronickej i printovej forme na všetky základné organizácie SRZ po celom Slovensku. Nie je časovo ohraničená, zbieranie podpisov bude minimálne do konca marca tohto roku. „Petícia bude výstupom pre rokovanie parlamentu o novom zákone, do konca marca by sme chceli vyzbierať okolo 100.000 podpisov. Nehovoríme iba o zachovaní rybárstva, ale aj o ochrane životného prostredia a zachovaní genofondu rýb,“ skonštatoval tajomník Rady SRZ. Ako dodal, termín spustenia petície nevybrali náhodou, od začiatku roka si rybári na celom Slovensku preberajú rybárske doklady na novú sezónu a vo februári sú na programe členské schôdze mestských a miestnych rybárskych organizácií.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 90 rokov, tvorí ho takmer 120.000 členov z toho 22.000 detí a mládežníkov. „Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku SRZ už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a prírody. Členovia SRZ odpracujú ročne státisíce brigádnických hodín v záujme ochrany životného prostredia. Preto dúfame, že každému záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku,“ uzavrel Javor.

ZDROJ: TASR

Komentáre