Slovenská národná knižnica získala cenu Literárneho fondu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Slovenská národná knižnica (SNK) získala cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru 2017. Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ju udelil v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry PhDr. Agáte Klimekovej, PhD. a Janke Ondrouškovej za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, Zv. I. – VII.

Literárny fond cenu udeľuje každoročne za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého, odborného diela vždy za uplynulý kalendárny rok v štyroch oblastiach: spoločenských vied, biologických a lekárskych vied, prírodných a technických vied, encyklopedickej a slovníkovej literatúry.

Slovenská národná knižnica už rovnakú cenu získala za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia, Zv. I. – VI., ktoré vyšlo v roku 2008. Aj jeho autorkami boli A. Klimeková a J. Ondroušková.

Slovenská národná knižnica získala cenu Literárneho fondu
Autorky publikácie pri preberaní Ceny Literárneho fondu za rok 2017, foto: Peter Procházka

ZDROJ: Katarína Štefanides Mažáriová, hovorkyňa SNK

Komentáre