Slovenská národná knižnica: Verejnosť uvidí aj dokumenty z trezoru

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vráťme sa spolu späť v čase. Pozrime sa do obdobia, kedy sa na Slovensku písalo v hlaholike a na pergamen, keď sa „ponad Tatrou blýskalo a hromy divo bili“. Ale aj do dôb nie až tak dávnych, no predsa nám už vzdialených – keď „zašumená“ hudba z fonografu znela ako ôsmy div sveta a na zachytenie okamihu ľudia fotografovi pózovali niekoľko hodín.

S Literárnym archívom Slovenskej národnej knižnice (LA SNK) to 11. júna 2019 počas Dňa otvorených dverí všetko zvládnete.

Literárny archív SNK je verejným archívom a jedným z oddelení SNK

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov a 65. výročia vzniku archívu sme sa rozhodli sprístupniť širšej verejnosti to najzaujímavejšie a možno aj to najcennejšie a najprísnejšie chránené z našich fondov a zbierok,“ zdôvodnila Karin Šišmišová, vedúca Literárneho archívu SNK. Za spomenuté obdobie archív zhromaždil viac ako 1,8 milióna literárnych a hudobných rukopisov a fotodokumentov.

Návštevníci 11. júna 2019 uvidia vzácne dokumenty a rukopisy, ktoré sa veľmi zriedka, alebo takmer vôbec verejnosti neprezentujú

Z trezoru sa vyberú napríklad Hlaholské listy hlohovské z konca 13. storočia, ktoré sú pokladané za najstarší známy text v hlaholike nájdený na území Slovenska alebo Hodinky – pergamenový kódex z 15. storočia, v ktorom sú – okrem iného – zapísané modlitby, určené na určité denné hodiny.

„Pre žiakov a študentov sme si pripravili napríklad originálny zápis slovenskej hymny Ponad Tatru blýska sa a Hviezdoslavov rukopis Krvavých sonetov. Budú môcť nahliadnuť aj do krasopisného zošita Ľudovíta Štúra a posúdiť, či naozaj krásne písal,“ povedala Karin Šišmišová.

Svoje tajomstvá odkryje aj trezor hudobných rukopisov

„Okrem Bratislavského antifonára, ktorý je zapísaný v programe UNESCO – Pamäť sveta, si návštevníci budú môcť prezrieť rukopisy prvých slovenských opier, ktorými sú Kováč Wieland či Detvan a započúvať sa do starých fonografických hudobných záznamov zo začiatku 20. storočia,“ uviedol Marcel Jánošík, odborný pracovník LA SNK.

Vystavený bude aj fonograf, ktorý pred viac ako sto rokmi zvuk nielen reprodukoval, ale aj zaznamenával a fonografické valce so zvukovými zápismi slovenských ľudových piesní zo zberateľskej činnosti Bélu Bartóka.

Tí, ktorí prídu ku nám „hore na kopec“, uvidia aj súbor viac ako 20 vzácnych fotografií a pohľadníc, ktoré boli vyhotovené starými a dnes už nepoužívanými technikami.

„Uchovávame niekoľko stoviek takýchto fotografií. Ich hodnota však spočíva najmä v tom, že sa nám podarilo získať jedinečnú zbierku známych osobností na fotografiách týchto typov – napríklad dagerotyp slovenských vyslancov u panovníka z roku 1849 a ferotyp Milana Rastislava Štefánika. Panotypiou boli napríklad zhotovené portréty Janka Matušku a Ctiboha Zocha,“ uviedla odborná pracovníčka LA SNK Mária Valová, ktorá návštevníkom predstaví niektoré vybrané historické fotografické techniky.

Ponuka počas Dňa otvorených dverí Literárneho archívu SNK je však oveľa pestrejšia

Tešíme sa na stretnutie 11. júna 2019 medzi 9. a 16. hodinou. Posledný vstup do priestorov Literárneho archívu sa uskutoční o 15. 00 hod. Z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu škôl je potrebné, aby sa organizované skupiny (nad 10 osôb) nahlásili na tel. č. +421 43 24 51 160. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a na www.snk.sk.

ZDROJ: Katarína Štefanides Mažáriová, hovorkyňa SNK

Komentáre