Slovenská národná knižnica: Veľvyslanca nadchli naše zbierky i budova

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Slovenskú národnú knižnicu navštívil nový veľvyslanec Indickej republiky v SR, Harsh Kumar Jain. Zapôsobila na neho zbierka rukopisov a inkunábuly ale aj profesionalita našich pracovníkov.

Vaše zbierky urobili na mňa veľmi silný dojem a som uchvátený archívnymi materiálmi, ktoré dokumentujú slovensko – indické vzťahy, bolo vzrušujúce vidieť list Mahátmu Gándhiho. Ale aj samotná veľkosť budovy, jej vnútorné priestory a skutočne profesionálni zamestnanci sú pre mňa silným zážitkom,“ vyznal sa zo svojich prvých dojmov J.E. Zároveň dodal, že sa teší na ďalšiu intenzívnu spoluprácu.

Počas návštevy mu generálna riaditeľka SNK, Katarína Krištofová, odovzdala monografiu Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice, ktorá nedávno získala ocenenie v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2017.

Na záver ocenil svahy SNK vybudovať pred knižnicou stromový Park priateľstva. Jeho predchodca, Shri Param Jit Mann, do neho prispel Platanom javorolistým, ktorý spolu s generálnou riaditeľkou SNK, Katarínou Krištofovou, zasadil v roku 2017 pri príležitosti ukončenia diplomatickej misie v našej krajine.

Slovenská národná knižnica: Veľvyslanca nadchli naše zbierky i budova

 

ZDROJ: Katarína Štefanides Mažáriová, hovorkyňa SNK, foto: D. Vojtková, SNK

Komentáre