Slovenská národná knižnica pripravila literárno – hudobný advent

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Pierko zo stratených krídiel je podujatie, ktorým Slovenská národná knižnica 18. decembra 2018 ukončí adventné obdobie a zároveň aj sériu svojich tohtoročných podujatí. Komponovaný literárno-hudobný program sa uskutoční v Literárnom múzeu SNK a bude venovaný aj 90. nedožitým narodeninám básnika Milana Rúfusa.

Výber z jeho esejí a poézie vo vianočne ladenom programe prednesú herci Slovenského komorného divadla, Marek Geišberg a Viliam Hriadel, a recitátorky Zuzana Bukovská a Jarmila Kováčová. Program dotvoria autorské fotografie Radoslava Ondrašoviča a autentický hlas Milana Rúfusa. Hudobná spolupráca na programe harfistka Mária Kmeťková a spevák Samuel Hošek.

Cyklus svojich úvah predniesol sám Rúfus pod názvom Epištoly na sviatočné dni v Československom rozhlase na Vianoce roku 1968. Týmito otvorenými listami sa prihováral „urazenému národu“, do ktorého vrazila a auguste 1968 „tvrdým rohom história“. Boli to slová múdreho básnika, nie politika, slová „svedomia národa“. Svojho vydania sa úvahy dočkali na prelome rokov 1969 – 1970 v náklade 999 výtlačkov.

Od 14. decembra 2018 bude v Literárnom múzeu SNK sprístupnená výstava slovenského grafika Igora Rumanského (1946 – 2006), ilustrátora Rúfusových zbierok poézie a jeho osobného priateľa. „Milan Rúfus ho kedysi nazval „nežným grafikom, ktorý celý svoj život vyrýva do tvrdého materiálu mäkkú baladu“, dokonca mu napísal báseň: Logo k výstave I.R. Boli si ľudski blízki, ale sadli si aj vzájomne ako umelci.

Rumanský vzhliadal k Rúfusovej majstrovskej poézii a Rúfus zas obdivoval nežnú obraznosť a technickú dokonalosť Rumanského,“ uviedla autorka koncepcie výstavy Jarmila Kováčová z Literárneho múzea SNK. Výstavu tvoria originály ilustrácií k poézii Milana Rúfusa, veľkoplošné reprodukcie ilustrácií, bibliofilných publikácií (Malá nočná hudba) a voľných grafík pochádzajúcich z našich zbierok, Liptovskej galérie PMB, Rumansky art centre, Tranoscia a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.

Výstava potrvá do 28.2.2019

Slovenská národná knižnica pripravila literárno – hudobný advent

ZDROJ: Katarína Štefanides Mažáriová, hovorkyňa SNK

Komentáre