Slovenkou roka môže byť aj Martina Dubovcová zo Sučian

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Do ankety Slovenka roka 2019 je tento ročník nominovaná aj žena z Turca. Sučianka Martina Dubovcová, ktorá ašpiruje na zisk tohto ocenenia v kategórii zdravotníctvo. Táto kategória je jednou z deviatich. Celkovo je nominovaných 28 žien.

O víťazkách v jednotlivých kategóriách ankety časopisu Slovenka sa rozhodne prostredníctvom SMS hlasovania, zaslaním kupónov z časopisu a internetovým hlasovaním na stránkach súťaže. Hlasovanie skončí 3. mája 2019. Mená víťaziek budú vyhlásené 5. mája v priamom prenose na RTVS.

V ankete Slovenka roka 2019 si nominovaná v kategórii zdravotníctvo. To je široký pojem. Na akej pozícii pracuješ?
Pracujem ako vedúca sestra na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM v Martine.

Kedy si sa dozvedela o tom, že si nominovaná?
Začiatkom januára som sa dozvedela, že som bola nominačnou komisiou vybratá do ankety Slovenka roka 2019 v kategórii zdravotníctvo. Zrejme si v nemocnici všimli moju prácu a rozhodli sa mi takýmto spôsobom poďakovať a zároveň upriamiť pozornosť na povolanie sestra, keďže v súčasnosti je na Slovensku nedostatok sestier. Bolo to pre mňa prekvapenie.

Okrem svojej práce v nemocnici pomáhaš ľuďom aj ďalšími aktivitami. Si členkou OZ Matka a dieťa Turca. Prečo si aktívna práve v tomto združení?
Byť členkou združenia, ktoré spája empatia, kreativita, húževnatosť, odhodlanie a množstvo ďalších vlastností týchto žien je neuveriteľný dar. Pracujem v oblasti zdravotníctva, kde moja práca je moje poslanie a pomoc druhým je aj moja záľuba. Som veľmi vďačná a zároveň mi je veľkou cťou byť medzi ženami, matkami a podieľať sa na nezištnej pomoci pri zaujímavých aktivitách. Svoj podiel na snahe robiť skvelé veci so skvelými ľuďmi mi umožňuje podpora mojej rodiny, skvelý manžel a môj úžasný syn. Verím, že naplnenie z pomoci druhým, mi ostane a naďalej budem pracovať v takom dynamickom tíme.

Už z názvu vyplýva, že hlavnou náplňou vašej činnosti bude podpora a pomoc napríklad pri humanizácii priestorov hospitalizovaných detí a ich mamičiek. Opíš nám vašu činnosť, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť.
Na stránke www.matkadietaturca.sk je uvedených množstvo projektov, ktorými podporujeme deti a ich matky napríklad v nemocnici, UNM, v DSS Méta, alebo Detský domov či OZ Sposa.

Čo ťa motivuje, aby si sa popri pravdepodobne psychicky dosť náročnej práci v nemocnici, venovala aj aktivitám v občianskom združení?
Najväčšou motiváciou je pomoc ľuďom v akomkoľvek ponímaní. Či v práci alebo na dobrovoľníckej činnosti. A najmä pocit radosti a šťastia, že sme vynaložili úsilie na dobrú vec a následne máme možnosť vidieť výsledok našej činnosti v realite.

Kde čerpáš energiu?
Pýtam sa aj samej seba, ale je to aj relax.

Tento ročník ankety Slovenka roka má pod svojou záštitou prezident Andrej Kiska. Ak sa nemýlim, tak si už z jeho rúk jedno ocenenie dostala. Za čo to bolo?
Minulý rok som dostala ocenenie Biele srdce – republiková úroveň v kategórii Sestra manažér.

Slovenkou roka môže byť aj Martina Dubovcová zo Sučian
Martina Dubovcová (spodný rad, prvá z prava)

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa energie do ďalšej činnosti.

ZDROJ: Maroš Chmúrny

Komentáre