Školské divadlo na Ľadovni – Martinské divadlo mladých

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Školské divadlo na Ľadovni - Martinské divadlo mladých

Martinské divadlo mladých alebo MDM už svojím názvom napovedá, že ponúka priestor na účinkovanie a prezentovanie sa mladej generácii hercov – lepšie povedané študentom herectva Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na martinskej Ľadovni.

Práve študenti boli tí, ktorí iniciovali vznik školského divadla. Podarilo sa im to na čele s dnes už bývalou študentkou Natašou Findrovou v roku 2017 (v súčastnosti je poslucháčkou Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave). Dovtedy totiž nemali veľa príležitostí hrávať kratšie divadelné celky a predstavenia, ktoré pravidelne vznikali ako výsledky hodín hereckej tvorby.

Priestor na pravidelné reprízovanie študentských predstavení je najideálnejšou praxou a dôležitou súčasťou štúdia herectva, keďže divadelná inscenácia „žije“ a vyvíja sa aj po premiére.

Okrem hrania na Ľadovni sa MDM snaží aj o účasť na divadelných festivaloch

V sezóne 2018/2019 sa študentky konzervatória úspešne predstavili na festivale v Tlmačoch (Divadelné dni pod Slovenskou bránou), kde získali hlavnú a aj divácku cenu s inscenáciou The Bitches.

O pár mesiacov neskôr sa The Bitches zúčastnili aj PiDiFEST-u v Prahe, festivalu s medzinárodnou účasťou (Česká Republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko) odkiaľ si študentka Brigita Vrábeľová priniesla cenu pre najlepšiu herečku.

Minuloroční maturanti s predstavením Milionár vycestovali za žiakmi základných škôl – do Trstenej, Liptovského Mikuláša, Sučian a Žiliny. Predstavenia Obec roka a Verona mali možnosť vidieť diváci v Lipovci, Komjatnej, Oravskom Veselom a tohtoroční maturanti sa nedávno predstavili na Skaly festivale.

V prvej sezóne 2017/2018 sa predstavenia konali len každý posledný pondelok v mesiaci, ale dnes sa už do MDM môžete prísť pozrieť každý pondelok a vybrať si môžete z desiatich titulov, ku ktorým každý školský polrok pribúdajú nové.

Keďže je MDM nielen študentské divadlo, ale najmä divadlo mladých ľudí, ponúka vám možnosť nakaziť sa ich energiou a vidieť ako s ňou narábajú, ako vnímajú veci vo svojom okolí a ako tvoria.

Príďte sa o tom presvedčiť v pondelok o 18:30 na adresu – J. Lettricha 3, Ľadoveň.

Všetky dôležité informácie nájdete na facebookovom profile www.facebook.com/martinskedivadlomladych

ZDROJ: Michal Tomasy

Komentáre