Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V nedeľu 15.októbra 2017 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol z cirkevných zborov ECAV: Príbovce, Súľov-Hradná, Martin, Slovenské Pravno, Ivančiná, Necpaly, Háj, Záturčie, Turany, Mošovce, Blatnica, Sučany na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turca.

Prichádzajúcich účastníkov stretnutia privítal spevom detský spevokol CZ Príbovce „Soľničky Zeme“. Všetkých prítomných úvodom privítal dozorca domáceho CZ Peter Šalát, ktorý predstavil CZ Príbovce a povedal čo to o histórii CZ. Následne sa k prítomným prihovorila Janka Bosáková, koordinátorka hudby Turčianskeho seniorátu.

Prehliadka spevokolov bola nesúťažná, ponúkla pestrý repertoár. Nejedna pieseň potešila srdce  poslucháča, bola tak požehnaným a radostným podujatím a príjemným zážitkom.

Detský spevokol „Soľničky Zeme“ svojou piesňou ukončili cca trojhodinový hlavný program ktorý moderovala Zuzana Nudzajová a slovom žalmu sprevádzal Ivan Giač.

Na záver programu pozdravil a poďakoval všetkým zúčastneným domáci zborový farár Marek Szaboó a senior TUS Marian Kaňuch.

Každý spevák dostal na pamiatku parníček, spevokol dostal na pamiatku pamätný list a dirigent ako poďakovanie kvietok a drobný darček v podobe malého anjelika s hudobným nástrojom.

Na záver stretnutia zaznela spoločná pieseň. Kostolom znelo „Slniečko zapadá …“. Napriek piesni pred kostolom Slniečko príjemne svietilo a všetci zúčastnení mohli pri chutných koláčoch, ktoré pripravili ochotné sestry, zotrvať pri vzájomných rozhovoroch s bratmi a sestrami z iných cirkevných zborov.

Ďakujeme všetkým,  ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto prekrásnej akcii a hlavne organizátorom stretnutie, osobitne tak Lucii Dobošovej, kantorke domáceho spevokolu CZ Príbovce.

ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre