Scénická žatva 2017 – program utorok 29.8.2017

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Scénická žatva 2017, najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe, ktorý sa uskutoční od 25. do 29. augusta 2017 v Martine.

Počas festivalu sa predstavia najzaujímavejšie inscenácie a najúspešnejší recitátori z celoštátnych postupových súťaží a prehliadok, ktoré z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum.

9:00 – 12:00
/ Malý stan
Diskusné fórum o inscenáciách predcházajúceho dňa

9:00 – 12:00
/ Národný dom, DO Strojár
Tvorivé divadelné dielne

9:00 – 12:00
/ DO Strojár
Scénická žatva – ako ďalej?
Panelová diskusia

12:30 – 13:20
/ Pouličné divadlo na Divadelnom námestí
Tyjátr
Tradičné bábkové divadlo s principálom Ivanom Gontkom
DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN, réžia: Juraj Hamar

13:30 – 14:30
/ DO Strojár
Tvorivé divadelné dielne – prezentácia
(Klaun v hračkárstve, Scénografia, Divadlo poézie)

15:00 – 15:30
/ Štúdio SKD
Divadelný súbor Pogácsakedvelők (Komárno)
BOLO RAZ JEDNO REPNISKO / VOLT EGYSZER EGY RÉPAFÖLD,
autor a réžia: Róbert Laboda

16:00 – 17:30
/ Národný dom
UKONČENIE SCÉNICKEJ ŽATVY 2017 a Divadelná skupina DISK (Trnava)
CONTINUO HOMMAGE À MILAN
BREŽÁK (18+), réžia: Blaho Uhlár

Komentáre