S kúpou cestovného lístka uzatvárate prepravnú zmluvu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Už sa aj vám stalo, že ste v panike hľadali cestovný lístok, lebo sa zrazu v autobuse objavil revízor? Cestovný lístok nie je len doklad o zaplatení cestovného, ale aj hmotný dôkaz toho, že ste s dopravcom uzavreli zmluvný vzťah, na základe ktorého si môžete uplatňovať svoje práva.

Ak pravidelne cestujete autobusom, viete, že pri vstupe do vozidla je potrebné si zakúpiť cestovný lístok, ktorý slúži ako doklad o zaplatení cesty. Zároveň kúpou papierového lístka uzatvárate s prepravcom zmluvu o tom, že je povinný vás dopraviť z miesta, kde ste nastúpili, do cieľovej zastávky, kde ste si vyžiadali lístok. A to v poriadku, riadne a včas.

Istá lojálnosť sa však vyžaduje aj od cestujúcich

Pri kúpe lístka je potrebné mať pripravené peniaze v primeranom množstve a hodnote. To znamená, že keď vás vodič vyzve, aby ste zaplatili za lístok 1 euro, nie je vhodné platiť bankovkou s vysokou nominálnou hodnotou alebo neprimeraným množstvom drobných mincí.

Môže sa stať, že buď vám vodič nebude mať ako vydať, alebo bude tak dlho prepočítavať vaše mince, že odchod zo zastávky sa posunie, a tým pádom bude autobus meškať.

Najvhodnejšie, ale aj najrýchlejšie platenie je prostredníctvom dopravnej karty, ktorú si môžete veľmi rýchlo vybaviť v klientskych centrách alebo online prostredníctvom e-shopu spoločnosti SAD Žilina.

Možno sa aj vám občas stane, že hneď po nástupe do autobusu na lístok zabudnete a ani poriadne neviete, kde ste si ho odložili

Samozrejme, ak ho nepotrebujete na ďalšie zúčtovanie, nie je pre vás dôležité, kde a ako lístok skončí. Pri tomto však treba poznamenať, že o váš cestovný lístok sa bude určite zaujímať revízor.

Pokiaľ sa mu nebude vedieť preukázať platným cestovným lístkom, bude od vás oprávnene požadovať úhradu cestovného a sankciu vo výške 20 eur priamo na mieste, poprípade 40 eur dodatočne. Preto si radšej cestovný lístok odložte do peňaženky alebo na miesto, kde ho budete mať po ruke. Revízora totiž môžete stretnúť v ktoromkoľvek autobuse, v ktorýkoľvek deň.

Zároveň sa pripravte na to, že revízor bude od vás požadovať vaše osobné doklady, ktoré sú potrebné na vymáhanie cestovného a úhrady. Dokladom na preukázanie osobných údajov je výlučne občiansky preukaz, pas alebo preukaz povolenia k pobytu cudzinca. Ako hovorí zákon, ak cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svoje osobné údaje, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zisťovaním totožnosti.

Význam cestovného lístka netreba podceňovať. Je veľmi dôležitý aj v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti, prípadne dopravnej nehody autobusu alebo keby vám počas prepravy vznikla nejaká škoda. Z cestovného lístka vie dopravca zistiť všetky potrebné údaje, najmä to, kedy, odkiaľ a kam ste cestovali, čo je taktiež dôležité v prípade uplatnenia vašich práv, reklamácií a sťažností.

Všetky práva a povinnosti cestujúceho vyplývajúce z uzatvorenia prepravnej zmluvy nájdete v Prepravnom poriadku pre pravidelnú autobusovú dopravu, ktorý je zverejnený na www.sadza.sk.

ZDROJ: SAD Žilina

Komentáre