S Branislavom Zacharidesom o oslavách 100. výročia Martinskej deklarácie

Celonárodné oslavy 100. výročia Martinskej deklarácie sú za nami. O zhodnotenie aktivít, ktorými sa k oslavám pripojil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), sme požiadali Mgr. Branislava Zacharidesa, riaditeľa Rozvojovej agentúry ŽSK a manažéra projektu 100. výročie Martinskej deklarácie.

Na čo bol projekt 100. výročie Martinskej deklarácie zameraný?

Samozrejme hlavným cieľom projektu bola dôstojná účasť ŽSK na pripomenutí si tohto výnimočného výročia. Táto udalosť má totiž viacero rozmerov, ktoré sú pre kraj výnimočné. Deklarácia bola prijatá v Turčianskom Svätom Martine, ktorý bol aj počas 1. svetovej vojny rešpektovaným centrom slovenského národného hnutia a sídlom Slovenskej národnej strany. Bol to jej predseda Matúš Dula, kto zvolaním a vedením zhromaždenia vykonal rozhodný krok smerom k uplatneniu si práva Slovákov na sebaurčenie. Nakoniec aj väčšina účastníkov deklaračného zhromaždenia pochádzala z územia dnešného ŽSK. Aj preto bola príprava účasti našej regionálnej samosprávy riešená samostatným projektom.

Aká bola vaša úloha v projekte?

Keďže som bol od marca 2018 župankou Erikou Jurinovou ustanovený za jeho projektového manažéra, mal som za úlohu koordinovať všetky naše aktivity. To si vyžadovalo účasť zástupcov viacerých odborov Úradu ŽSK. Pre tento účel sme vytvorili osobitný tím a ten sa potom pravidelne schádzal, aby sa dohodol na príprave a realizácii našich vlastných aktivít, ako aj na zabezpečení toho, čo po nás v rámci účasti na organizovaní celonárodných osláv žiadal Úrad vlády SR.

Oficiálne oslavy viacerí Martinčania zažili na vlastnej koži, iní ich sledovali v televízii.

Áno, chvalabohu zožali pozitívnu spätnú väzbu, iste najmä vďaka reprezentatívnej účasti slovenských a českých štátnikov. Úlohou ŽSK v rámci tohto programu bolo zabezpečiť zázemie pre účinkujúcich a následné pohostenie oficiálnych hostí podujatia. Obe požiadavky dokázalo splniť Slovenské komorné divadlo, za čo chcem poďakovať jeho riaditeľovi aj pracovníkom.

Vaše aktivity však presahovali rámec oficiálnych osláv.

Presne tak. Od začiatku nám bolo jasné, že župa nemôže odbiť toto výročie iba účasťou na organizačnom zabezpečení oficiálnych osláv. Preto sme už v jarných mesiacoch zorganizovali viacero aktivít, ktoré mali za úlohu vytvoriť dostatočný priestor pre vnímanie tohto výročia nielen v Martine, ale na území celého kraja.  A pokračovali sme prirodzene aj v uplynulých mesiacoch a týždňoch tak, aby duch osláv postupne vrcholil koncom októbra.

Môžeme si ich krátko zrekapitulovať?

Iste. Prvou úlohou bolo vytvoriť spoločný informačný nástroj, kde budeme informovať o všetkých aktivitách súvisiacich s touto témou. Stala sa ním webová stránka www.martinskadeklaracia.sk , pre ktorej vytvorenie sme zorganizovali súťaž stredoškolských programátorských tímov. Profily deklarantov, ktoré na stránke tiež nájdete, pre tento účel poskytla Slovenská národná knižnica, za čo veľmi pekne ďakujeme. Do leta sme tiež stihli v spolupráci s Ústavom politických vied SAV zrealizovať seminár pre našich pedagógov nazvaný Slovensko pri vzniku Československa.

V lete bola pauza?

Nie celkom. Jednak sa finalizoval vzhľad a obsah webovej stránky, pripravovali a realizovali sa podujatia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, a v neposlednom rade sa pripravovala vystrihovačka budovy bývalej Tatrabanky, kde bola deklarácia vyhlásená. Tú sme potom distribuovali účastníkom rôznych jesenných podujatí, nech už išlo o poznávaciu súťaž stredoškolákov, školské exkurzie do Martina venované téme Martinskej deklarácie, či o konferenciu k téme vzniku ČSR. Tú sme v priestoroch Biblickej školy v Martine zabezpečovali spoločne s Mestom Martin a Ústavom politických vied SAV.

Do Martina ste tiež doniesli dve výstavy.

Obe mali za cieľ pripomenúť pohnuté udalosti spred storočia. Kým výstavu venovanú architektovi Harmincovi, ktorý mimo iného naprojektoval aj už spomínanú budovu bývalej Tatrabanky, sme už presunuli do výstavných priestorov Úradu ŽSK, výstava venovaná Slovákom v česko – slovenských légiách je naďalej prístupná  v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine. Za zapožičanie tej prvej ďakujeme Fakulte architektúry STU, za druhú výstavu zas Vojenskému historickému ústavu v Bratislave. Moje poďakovanie patrí ale všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na zabezpečovaní aktivít súvisiacich s týmto výročím, vrátane kolegov z projektového tímu.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ŽSK

Komentáre