Rýchlostný maratón 2017 – polícia bude kontrolovať rýchlosť na úsekoch, ktoré navrhli občania

Krimi, Najnovšie správy, Všetky správy

Polícia ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do výzvy zapojili a navrhli konkrétne úseky ciest, na ktorých z ich pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 19. do 20. apríla 2017  bude prebiehať  24 hodinový „Rýchlostný maratón 2017“ v podobe dopravno-preventívnej akcie. Polícia bude kontrolovať najmä dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti.

Polícia už tretí rok zapája širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Od 3. do 9. apríla 2017 mohol ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR, ale aj na facebooku. Bolo to jednoduché, stačilo len vyplniť jednoduchú tabuľku.

Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam Top navrhovaných úsekov.  Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov. Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí.

Hoci ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne. Navrhované úseky ciest budú operatívne využívané aj pri kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas celého roka.

Prehľad konkrétnych miest / úsekov – „Rýchlostný maratón 2017“
Žilinský kraj
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, …)
Žilina Žilina Rajecká semafor
Tajovského Park Ľudovíta Štúra
Obchodná Pod „Europalacom“
(Obchodná 3885/5 Žilina-Vlčince )
Kvačalova od aut. Zástaviek po most – 500 metrov
Kvačalova  45 Obytná zóna 40 km /h
úsek Strážov – Žilina
prieťah mestom
Rajecká
Žilina – Brodno pri výstavbe diaľnice D3
Strečno cesta pri Strečne
Zázrivá, Terchová, Žilina Zázrivá – Terchová – Žilina a späť
Hôrky Autobus.zastávka Hôrky-Zvonica
Turčianske Teplice Malý Čepčín, cesta III/2176 smer Veľký Čepčín od mosta na koniec dediny a opačne
Martin Bystrička, cesta III/2144 hlavný ťah nad 1. autobusovou zástavkou
Čadca Makov Makov koniec obce, pri cintorine v smer na Bytcu
Čadca Raková
Ružomberok Ružomberok – mesto Bystrická cesta stavebniny Domstav
pri OD Lidl
Považská pri pešej lávke
prechod pre peších
Žilinská cesta vjazd do mesta pri garážach
Motortech
M.R.Štefánika odstavná plocha pri OD Hobby
Sv. Anny smer Plavisko vstup do Sóla
Plavisko Športová hala
Sv. Anny smer I/59 pri vstupe do ÚVN
Makovického pri Tenis bare
 Klačno základná škola
Likavka pri Nádeji
odstavná plocha pri Kolibe
Hubová pri OD Jednota
Biely Potok Homola servis smer BB
Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Dovalovo Križovatka pod výpadovkou na Liptovskú Kokavu
Ul. Nižné a Vyšné Fabriky celá dĺžka ulíc – cca 1 – 1,5 km
Celiny – Kollárova obytná zóna
Beňadiková Vjazd do obce,smer z Liptovského Ondreja
Vavrišovo hlavná cesta na Podbanské
Liptovska Kokava vjazd do obce od Dovalova
Podtureň Koniec obce v smere do Liptovského Mikuláša
Uhorská Ves odstavná plocha za križovatkou na diaľnicu v smere do Liptovského Hrádku
Bobrovec Luhy horná časť dediny, obytná zóna od zastávky autobusu smerom na Jalovec
Dolný Kubín Kralovany – Kriva
Oravsky Podzamok-Siroka pri FZ zavod
Dolná Lehota celá obec
Tvrdošín Podbiel-Trstena
Námestovo Slanicka osada pri reštaurácii Slanicky dvor
Rabča Hlavná
nad centrom smerom na Or. Polhoru,  pri križovatke ulíc Zelená a Hlavná
Zubrohlava Hlavná
Nová bobrovská obytná zóna
Zákamenné Mrzačka Nový kostol
Poriečie zástavka Babinec

ZDROJ: PZ SR

Komentáre