Rybár riečny – pravidelný hniezdič už aj v Turci!

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Rybár riečny – pravidelný hniezdič už aj v Turci!

Rybár riečny ( Sterna hirundo) je druh z čeľade rybárovité, zaraďované aj pod čajkovité, ktorý pravidelne počas migrácie prelieta ja cez Turčiansku kotlinu.

Občasne ojedinelé páry v minulosti zahniezdili aj na starom koryte Váhu na úseku Krpeľany – Lipovec, ale väčšinou neúspešne, nakoľko prietoky v koryte Váhu sú veľmi nestabilné -kolísavé a hniezda, prípadne vyliahnuté mláďatá boli zničené prívalovou vodou.

Pri výstavbe diaľnice v úseku Dubná skala – Trusalová vzniklo postupne niekoľko vhodných, pre rybára riečneho zaujímavých lokalít. Vtáky na to zareagovali v pomerne krátkom čase hniezdením (trvalo to cca 2 – 3 roky.

Na jednom z vykopaných zemníkov (štrkoviska) v súčasnosti hniezdi 4 – 5 párov rybárov riečnych. Využívajú predovšetkým štrkové lavice a ostrovčeky, ktoré boli vybudované umelo činnosťou človeka pri spomínanej výstavbe diaľnice D1.

V minulom roku hniezdili na lokalite len dva páry

Z toho len jeden pár úspešne vyviedol mláďatá. Preto nás tohtoročné úspešné hniezdenia štyroch párov veľmi potešilo. Kolónia sa pomaly rozrastá a pre oblasť Turca a kompenčné územie Správy Národného parku Veľká Fatra to znamená nového -stabilného hniezdiča.

Zaujímavé je, že rybáre musia za potravou prelietať pomerne ďaleko ku korytu starého Váhu. Štrkoviská, kde v súčasnosti hniezdia nemajú zatiaľ dostatok malých rybičiek. To však nie je pre vynikajúceho letca, ktorým rybár riečny bez pochyby je, žiaden problém.

Rybáre riečne trávia v povetrí naozaj veľmi veľa času

Nepretržite sa veslovacím letom vznáša nad vodnou hladinou a iba na krátky čas usadá, aby si oddýchol a sledoval hniezdnu kolóniu. Unikátny je ich ťah na zimoviská, kde prekonávajú trasu viac ako 10 000 km bez prestávky.

Rybár riečny je potápavý vták. Trepotavým letom sa nasmerujú na korisť, chvíľku „ visí“ vo vzduchu a potom priamočiaro vrazí do vody. Tak ukoristí malé ryby, žubrienky, žaby a nepohrdne ani vodným hmyzom obzvlášť v čase, kým sú mláďatá tesne po vyliahnutí. Počet vajíčok v znáške býva väčšinou tri. Vajíčka majú typický hruškovitý tvar, aby sa na rovnom podklade kotúľali vždy okolo svojej osi podobne, ako to majú aj bahniaky.

Mláďatá vedia hneď po vyliahnutí plávať a dokážu sa veľmi dobre maskovať medzi kameňmi a nízkou vegetáciou. Lietať začínajú až v 30 dňoch. Rybár riečne sú veľmi odvážne vtáky. Obraňujú svoje hniezdiská krikom a prudkými náletmi. Človeka nenapádajú , ale psa prípadne veľké druhy čajok odoženú náletmi a silnými bodaniami zobákov.

ZDROJ a foto: Ing. Juraj Žiak, http://npvelkafatra.sopsr.sk

Komentáre