Rozpočet župy schválili poslanci takmer jednomyseľne

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinský samosprávny kraj má schválený rozpočet na rok 2018 a zároveň štyroch nových podpredsedov. Poslanci krajského zastupiteľstva schválili oba body na pondelkovom zastupiteľstve drvivou väčšinou hlasov.

Súčasťou nového rozpočtu je navýšenie platov o šesť percent pre pracovníkov v sociálnej oblasti i nepedagogických zamestnancov v školských zariadeniach v gescii samosprávneho kraja. Podľa žilinskej županky Eriky Jurinovej okrem nových ciest, opravených mostov, či zateplených budov sa nesmie zabúdať na ľudí. „Pre kvalitné služby kraja sú najdôležitejší samotní ľudia, ktorí tie služby poskytujú. Preto sme sa rozhodli investovať do nich a nad rámec dohodnutej kolektívnej zmluvy. Napríklad opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, ale aj kuchárky v školských jedálňach budú mať s okamžitou platnosťou vyššie platy o šesť percent,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Ako ďalej dodala, tak týmto krokom sa snažia zastabilizovať personál, aby neodchádzali inam a zároveň verí, že títo ľudia budú poskytovať ešte lepšie služby pre obyvateľov Žilinského kraja.

Rozpočet župy schválili poslanci takmer jednomyseľne

Samotný rozpočet je vyrovnaný na úrovni 193,6 milióna eur. Na konci roka sa pritom dokonca očakáva aj prebytok. „Daňové príjmy sú nastavené veľmi opatrne a rátame, že budú vyššie, ako sme zapracovali do rozpočtu,“ dodala Jurinová.

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni 156,1 milióna eur (chod škôl, sociálnych zariadení, správa ciest a autobusová doprava). Zvyšných 34,5 milióna eur sú kapitálové – investičné výdavky, kde najväčší podiel tvorí spolufinancovanie eurofondov (8,5 mil. eur), oprava a výstavba nových objektov škôl (7,6 mil. eur) a oprava mostov a ciest (7,3 mil. eur).

„Veľkou prioritou sú mosty, ktoré sa dlhodobo zanedbávali. Iba v tomto roku by sa malo opraviť až 35 mostných telies. Časť z nich je financovaná z eurofondov,“ doplnila Jurinová. Jednotlivé investičné akcie sú rovnomerne rozdelené po všetkých regiónoc h žilinského kraja.

Rozpočet ŽSK schválilo 54 poslancov z 55 prítomných, iba jeden poslanec sa zdržal.

 

ZDROJ: Mgr. Lukáš Milan, riaditeľ odboru ŽSK

Komentáre

ARC PUB MARTIN