Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Evanjelickom cirkevnom zbore a.v. Príbovce konali už tradičné Slávnostné služby Božie s požehnaním k začiatku školského roka.

Počas Služieb Božích požehnal všetkým školopovinným deťom, učiteľom a všetkým tým, čo majú niečo spoločné so školstvom zborový farár Marek Szabó.

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností a učenia sa, aby získavali nové vedomosti. Preto aj touto cestou chceme popriať všetkým deťom mnoho Božieho požehnania a veľa síl v práci v novom školskom roku 2018/2019.

ZDROJ: Ľubomír ŽILA

Komentáre