RoboRAVE Slovensko: Mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) konal tretí ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko a FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2017 – krajské kolo Žilinský kraj.

Už tretí rok AMAVET klub 549 z Martina v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú súťaž autonómnych robotov pod názvom RoboRAVE Slovensko, ktorá môže byť v tomto roku zrealizovaná aj vďaka finančnej podpore MATADOR Group. Motto súťaže „Today´s Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Táto súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov.

Do tohto ročníka sa prihlásilo 29 tímov z celého Slovenska, čo je viac ako dvojnásobný počet oproti minulému roku. Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriách: súboj rytierov, doprava loptičiek (má dve podkategórie, určené zvlášť pre žiakov základných a stredných škôl) a hasenie ohňa ( čo je najzložitejšia kategória ), v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky).

RoboRAVE Slovensko: Mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti
RoboRAVE Slovensko: Mladí vedátori z Martina predviedli svoje schopnosti

Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali študenti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, a to Michal Miškolci, Tereza Rafajová a Tomáš Štefanov s robotom, ktorý má názov FBRD. Okrem získaných vecných darov boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bude v tomto školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque, v štáte Nové Mexiko v USA, kde sa stretne cca 1.800 nadšencov robotiky z celého sveta. V kategórii JUSTING – 2 ( Súboj rytierov – 2 ) získali pekné 3.miesto žiaci Základných škôl z Martina, členovia záujmových útvarov S CVČ, Malá hora 3 Martin, Filip Husárik a Nicolas Mažári s robotom BTP. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za poskytnutie priestorov a príjemnú atmosféru Festivalu.

ZDROJ: Ing. Helena Ristvejová

ICM, n. o.
Malá hora 3, 036 01 Martin
www.icm.sk

Komentáre