Pohľad na Valču z juhu. Zdroj : www.mapio.net.

Pohľad na Valču z juhu. Zdroj : www.mapio.net.

Pohľad na Valču z juhu. Zdroj : www.mapio.net.

Komentáre