Reťazenie IV. – konfrontácie v Necpaloch

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie.

Posledný štvrtý plenér sa uskutočnil v sobotu 9. septembra 2017 v malebnej obci Necpaly, ktorá je bohatá nielen na históriu, ale aj flóru a faunu a nachádza sa v nádhernej prírodnej scenérii Veľkej Fatry. Keďže sa v obci nachádzajú nielen jednoduché chalúpky, ale aj kedysi prepychové panské sídla, inšpirácie pre výtvarníkov tu bolo neúrekom. Najprv si prezreli väčšinu významných pamiatok, napríklad Barokovo – klasicistický kaštieľ na námestí – tzv. Modrý, Renesančný kaštieľ, Franklinov kaštieľ a Dolný kaštieľ, ruiny Necpalskej papierne či pivovaru, pozostatky vodného mlyna. Mali možnosť navštíviť aj Evanjelický kostol so vzácnym renesančným oltárnym obrazom. Zaujímavým momentom bolo porovnávanie starého a nového, teda novodobých stavieb so stavbami historickými.

Po tomto „mapovaní terénu“ si každý našiel svoje zákutie a snažil sa tieto zážitky zachytiť vo svojom diele či náčrte.

Lektorkou podujatia bola Mgr. Renáta Ižipová, ktorá všetkým zúčastneným ochotne pri ich tvorbe poradila.

Vernisáž súhrnnej výstavy z projektových aktivít Reťazenie IV. – konfrontácie, ktorá zachytáva pocity, nálady, ako aj „street“ pohľady výtvarníkov na uličky  miest a obcí Turca sa uskutoční 16. októbra 2017 o 16.00 h v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach. Výstava bude sprístupnená od 17. októbra do 20. októbra 2017. 

Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk

E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre