Záverečná výstava z projektových aktivít Reťazenie IV. – konfrontácie

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Vrútky pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť záverečnú výstavu z projektových aktivít Reťazenie IV. – konfrontácie, ktorá zachytáva pocity, nálady, ako aj „street“ pohľady výtvarníkov na zaujímavé miesta, ulice či uličky  miest a obcí Turca.

V rámci projektu Reťazenie IV. – konfrontácie sa uskutočnili štyri tvorivé plenéry pre neprofesionálnych výtvarníkov, sochárov a rezbárov z regiónu Turiec a pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré zastrešuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Jednotlivé plenéry sa v priebehu roka uskutočnili v Sklabini, v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych  hájoch, v Martine a v Necpaloch. Skicami a náčrtmi si účastníci projektu vytvorili osobné reflexie, ktoré potom vo svojich ateliéroch pretvorili na invenčné a expresívne interpretácie krajiny  s vlastnými maliarskymi stratégiami.

Výsledkom takéhoto „mapovania Turca“ bola záverečná výstava výtvarných diel projektu Reťazenie IV. – konfrontácie, ktorej vernisáž sa uskutočnila 16. októbra 2017 o 16.00 h v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Vernisáž slávnostne otvorila riaditeľka TKS Mgr. Nataša Petrová, ktorá všetkých srdečne privítala a priblížila zámer projektu. Bližšie o tvorbe a tvorcoch hovoril kurátor výstavy a lektor PaedDr. Ján Prostredný.  V programe  predstavili svojou literárnu tvorbu aktívni členovia Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach – Mária Bajnoková, Michal Lehoczký a Eva Kuciaková. Umelecké slovo doplnili  hudobné vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Výstava bola verejnosti sprístupnená od 17. do 20. októbra 2017.

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre