Reťazenie IV. – konfrontácie v Martine

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Tretí z cyklu plenérov sa uskutoční v stredu 23. augusta 2017 v Martine.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Nosnou tematikou projektu je problematika porovnávania a tvorby rôznych štýlov a techník v uliciach a uličkách miest a obcí Turca. Mesto Martin je v povedomí verejnosti známe predovšetkým ako hlavné centrum národného a kultúrneho života na Slovensku. Lektorkou podujatia je Mgr. Renáta Ižipová, ktorá bude odborne viesť všetkých účastníkov plenéru.

Reťazenie IV. – konfrontácie v Martine

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre