Reštaurovanie maľby a kresby zo zbierok Turčianskej galérie

Kultúra, Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianska galéria v Martine získala v minulom roku finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia určené na dva projekty reštaurovania umeleckých diel.

Prvým projektom bolo Reštaurovanie maľby zo zbierok Turčianskej galérie. Z pridelených finančných prostriedkov bolo možné zreštaurovať šesť vzácnych malieb významných autorov ako sú Mikuláš Galanda (diela Staroba, Prebúdzanie), Želmíra Duchajová-Švehlová (Priadka, Dievča s vedromŽena v kroji) a Viliam Chmel (dielo Po výsluchu.Spánok). Diela boli zverené do šikovných rúk reštaurátorky Eriky Benickej, s ktorou Turčianska galéria už v minulosti spolupracovala na projektoch reštaurovania.

Stav diela pred a po reštaurovaní (Staroba. Mikuláš Galanda. 1937)
Stav diela pred a po reštaurovaní (Staroba. Mikuláš Galanda. 1937)

Na druhom projekte Reštaurovanie kresby M. Galandu a A.Weisz Kubínčana spolupracovala Turčianska galéria so skúsenou reštaurátorkou Jarmilou Tarajčákovou. Reštaurovaním prešli štyri kresby Mikuláša Galandu – Tiráž časopisu Hárman, Kresba k časopisu strana 3, Matka s dieťaťom a Poloakt dievčaťa.

V rámci tohto projektu sa podarilo zreštaurovať aj dve čísla mesačníka Hárman – január, február 1919, ktorý bol ilustrovaný Mikulášom Galandom. Poslednou reštaurovanou kresbou bolo dielo Arnolda Petra Weisz-Kubínčana s názvom Hrabačka z obdobia rokov 1939-1943.

Detail poškodenia diela plesňou a detail diela po reštaurátorskom zásahu (Hrabačka. Arnold Weisz Kubínčan. 1939-1943)
Detail poškodenia diela plesňou a detail diela po reštaurátorskom zásahu (Hrabačka. Arnold
Weisz Kubínčan. 1939-1943)

Turčianska galéria ponúka možnosť návštevníkom vidieť všetky novozreštaurované diela na výstavách Reštaurovanie maľby zo zbierok TGReštaurovanie kresieb M. Galandu a A. Wiesz Kubínčana. Obe výstavy sú sprístupnené od 10. 8. do 22. 10. 2017 vo vestibule galérie. Návštevníci tak môžu na vlastné oči vidieť šikovnú prácu oboch reštaurátoriek, porovnať diela, ktoré uvidia s fotografiami pred reštaurovaním a bližšie sa oboznámiť s tým, ako celý proces reštaurovania prebiehal. Projekty Reštaurovanie maľby zo zbierok TG a Reštaurovanie kresieb M. Galandu a A. Wiesz Kubínčana podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

ZDROJ: TS Turčianska galéria

Komentáre