Reštaurovanie grafík a kresieb Mikuláša Galandu

Kultúra, TOP_1

V júni tohto roku Turčianska galéria úspešne dokončila zaujímavý projekt. Vďaka finančnej
podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a finančnej podpore
Žilinského samosprávneho kraja sa jej podarilo zreštaurovať 4 grafiky a 13 vzácnych
kresieb od Mikuláša Galandu. Mikuláš Galanda patril k najvýznamnejším výtvarným
umelcom 20. storočia, bol výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na
Slovensku a galéria v rámci svojho zbierkového fondu uchováva a spravuje pomerne
bohatú zbierku jeho diel.

Zámerom úspešného projektu bolo kompletné reštaurovanie originálov, ktoré postupom
času v dôsledku opotrebovania materiálu a zmien klimatických podmienok niesli znaky
prirodzenej degradácie. Cieľom skúsenej reštaurátorky Jarmily Tarajčákovej, s ktorou
galéria už v minulosti spolupracovala na viacerých úspešných projektoch, bolo
stabilizovanie samotnej hmotnej podstaty Galandových kresieb a grafík, postupné
vyzdvihnutie estetických a výtvarných kvalít týchto originálov a ich revitalizácia tak, aby
mohli byť aj naďalej plnohodnotne využívané na expozičné, či študijné účely pre širokú
verejnosť.

So zreštaurovanými dielami a s podrobnou dokumentáciou reštaurátorských postupov sa
návštevníci môžu zoznámiť na výstave, ktorá je sprístupnená na prízemí Turčianskej
galérie od 7. 9. do 30. 9. 2020.

ZDROJ: Turčianska galéria

Komentáre