Rekonštrukcia I/65: Križovatka Príbovce bola uvedená do pôvodného stavu

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Dňa 7. septembra 2018 došlo na križovatke ciest I/65 a II/519 (križovatka Príbovce) k úprave organizácie dopravy. Doprava je organizovaná do jazdných pruhov tak, že je uvedená do pôvodného stavu, aký bol pred začiatkom rekonštrukcie cesty I/65. Je potrebné zvýšiť pozornosť a riadiť sa prenosným zvislým dopravným značením. Informáciu pre Turčania.sk poskytol krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

„V uvedenej križovatke došlo k položeniu predfinálnej vrstvy asfaltu, pričom finálna vrstva asfaltu sa ešte len bude pokladať v zmysle plánovaného harmonogramu rekonštrukčných prác.
Zároveň doprava pri moste na ceste I/65 ponad Blatnický potok pri Rybárskej bašte už nie je organizovaná cez cestnú svetelnú signalizáciu a vozidlá týmto úsekom prejdú po dočasnej obchádzke okolo mosta plynule v oboch smeroch,“ uzavrel hovorca.

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky na zvýšenú pozornosť v predmetných úsekoch, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ilustračné

Komentáre