Rekonštrukcia budovy bývalej Advokátskej komory

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Historická budova bývalej Advokátskej komory na Ul.A.Kmeťa sa bude v budúcom roku rekonštruovať.

V rozpočte mesta na rok 2018 je vyčlenených 205 000 eur na rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky, v ktorej v súčasnosti sídli CVČ Kamarát. Financie na rekonštrukciu prišli z Ministerstva financií na obnovu kultúrnych pamiatok.

Postup pri obnove tejto budovy v strede mesta bude prebiehať za plnej prevádzky, podobne ako tomu bolo pri Kohútovej vile v centre mesta. Potom by mala byť budova opäť pýchou širšieho centra mesta.

Rekonštrukcia budovy bývalej Advokátskej komory

ZDROJ: Bruno Horecký

Komentáre