Cyklus tvorivých aktivít pre deti predškolského – Regionalistika Turca

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo cyklus tvorivých aktivít pre deti predškolského veku pod názvom Regionalistika Turca. Zámerom aktivít je zábavnou formou, poznávaním života v minulosti, tvorivými dielňami a hrami  vybudovať u detí vzťah k vlastnému regiónu a kultúre.

Tvorivé stretnutia boli pripravené na témy: Turiec – charakteristika, vymedzenie, Stridžie dni, Olejkári, Modrotlačiari, Fašiangy, Veľká noc a Turice. Počas nich deti mohli súťažiť, zahrať sa na modrotlačiarov, vyskúšať si biely odev, ktorý nosili počas stridžích dní Lucie, videli dokument o olejkároch, umiestňovali zvieratá do ich prirodzeného prostredia, ale aj liali „olovo“ (vosk) a dievčatá hádali, čím bude ich nastávajúci.

Záverečné dve tvorivé aktivity boli pripravené v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine, kde si deti mohli názorne pozrieť predmety približujúce regionálnu kultúru. Lektorom tvorivých dielní bol Mgr. Radoslav Pančík.

Cyklus tvorivých dielní bol ukončený 19. júna 2017, a to slávnostným odovzdávaním certifikátov  všetkým účastníkom tvorivých stretnutí ako milej spomienky na tvorivé aktivity, ktoré pre MŠ Kláštor pod Znievom pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Cyklus tvorivých aktivít pre deti predškolského - Regionalistika Turca


Mgr. Radoslav Pančík
manažér pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708

e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Komentáre