Prvý ročník Kempu dualistov ŽSR absolvovalo 20 najúspešnejších študentov

Správy z regiónu, Správy zo Žilinského kraja, Všetky správy

Prvý ročník Kempu dualistov ŽSR absolvovalo 20 najúspešnejších študentov

Zaujímavé prednášky odborníkov z oblasti železničnej dopravy, dopravné laboratórium, motokáry, laserová aréna, jump aréna, Výhrevňa Vrútky, Múzeum dopravy či exkurzia na najmodernejšej zriaďovacej stanici Žilina-Teplička. To všetko absolvovali vybraní študenti duálneho vzdelávania v rámci prvého ročníka Kempu dualistov ŽSR. Železnice Slovenskej republiky idú príkladom vo výchove budúcich zamestnancov na stredných odborných školách v rámci celého Slovenska.

Vďaka aktívnej propagácii systému duálneho vzdelávania a aktualizácii legislatívy, novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave z roku 2018, sa na stredných odborných školách zvýšil záujem o duálne vzdelávanie. Do roku 2020 sa má do duálneho systému zapojiť až 12-tisíc žiakov. K priekopníkom využitia tohto vzdelávacieho systému na Slovensku patria práve Železnice Slovenskej republiky.

„V systéme duálneho vzdelávania sme aktívni hneď od začiatku, a to od septembra 2016 a aktuálne na stredných odborných školách vzdelávame 110 žiakov. Navyše sme tento rok zamestnali našich prvých osem absolventov duálneho vzdelávania, ktorí úspešne ukončili trojročné učebné odbory ” hovorí Ivan Bednár, vedúci oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov GR ŽSR. „Tento rok sme pre 20 najúspešnejších dualistov pripravili prvý ročník Kempu dualistov v našom Stredisku internátnej prípravy Strečno,” dodáva.

Kemp trval štyri dni a cieľom bola nielen odmena, ale i ďalšie vzdelávanie, výmena skúseností z vyučovania stredných odborných škôl na celom Slovensku a v neposlednom rade aj zábava, relax a vzájomné nadväzovanie kontaktov.

„Najviac sa mi páčili motokáry v Martine. Celkovo bol celý kemp zážitkom. Užil som si program, kde nebolo hluché miesto pre nudu. Každý večer som prichádzal na izbu s tým, že som bol unavený, a to je super. Jedným slovom úžasné,“ zhodnotil priebeh kempu Karol Harden zo SOŠ elektrotechnickej z Bratislavy.

Študenti hrali bowling, jazdili na motokárach, bojovali v laserovej aréne či preskúmali historické vozidlá v Múzeu dopravy, ale prešli si aj dopravné laboratóriá na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovali prednášky o bezpečnosti na pracovisku či interaktívne kurzy prvej pomoci.

„Pre mňa bola najväčším zážitkom exkurzia na spádovisku v stanici Žilina-Teplička. Veľa som tam videl a dozvedel som sa aj veľa nových vecí. Ako druhú najlepšiu aktivitu hodnotím návštevu dopravného múzea v Rajeckých Tepliciach, kde to tiež bolo veľmi zaujímavé,“ zhrnul Jakub Rendek z SOŠ dopravnej v Martine-Priekope. Vedomosti preveril aj záverečný kvíz a najúspešnejší tím získal hodnotné darčeky.

„Takéto stretnutie žiakov, ktorí sa učia v rovnako zameranom odbore, je veľmi dôležité. Je to skvelá príležitosť na to, aby sa žiaci mohli spoznať, porovnať si, ako fungujú, ako môžu využívať benefity, ktoré im Železnice Slovenskej republiky ponúkajú a tiež kde môžu kariérne ďalej rásť,“ zdôraznil pedagóg Peter Macháč z Dopravnej akadémie v Trenčíne.

ZDROJ: ŽSR – Železnice Slovenskej republiky

Komentáre