Prvý majster Slovenska v orbe konskými dvojzáprahmi jednoradličným pluhom je z Turca

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Orať lány poľa s koňom zapriahnutým k pluhu si mnohí z nás ani nedokážu predstaviť. Obrábanie pôdy týmto spôsobom bol pritom ešte začiatkom minulého storočia u nás pomerne bežné a pre každého roľníka životná nutnosť.

V súčasnosti už orať koňmi dokáže len málo ľudí. A tých, ktorí by si v tejto oblasti trúfli i súťažiť, je ešte menej. Našťastie, pár skúsených oráčov na Slovensku ešte pôsobí a svoju silu i fortieľ prišli predviesť na „Prvé Otvorené majstrovstvá Slovenska v orbe konskými dvojzáprahmi jednoradličným pluhom“, ktoré sa konali 8.septembra 2018 v Senohrade, okres Krupina. Majstrovstvá organizovalo miestne Poľnohospodárske družstvo v Senohrade.

Na majstrovstvách súťažilo až desať dvojzáprahov. Porota posudzovala dvanásť kritérií. Kvalitatívnych bolo desať a dve boli zamerané skôr na dojem z ustrojenia záprahu. Porota pri kvalite orby hodnotili napríklad priamočiarosť brázdy, jej hrebeňovistosť, zaoranie rastlinných zvyškov či predpísanú 15-centimetrovú hĺbku orby.

Ako každá súťaž, aj táto mala svojho víťaza. Stal sa ním Martin Veterník z Príboviec, druhý skončil Jozef Halás z Nového Mesta nad Váhom, tretí Ľubomír Chromek z Turčianskych Kľačian.

ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre