Prvá adventná nedeľa v Príbovciach

Správy z regiónu, Všetky správy

Prvá adventná nedeľa v Príbovciach

 

Máme tu prvú decembrovú nedeľu. Aj v CZ ECAV Príbovce sme počas Služieb Božích, konaných dňa 1.12.2019, zapálili prvú sviečku na adventnom venci a vstúpili tak do nového cirkevného roka.

 

Po službách Božích sa konal krátky volebný konvent, kde sme si volili  svojho biskupa východného dištriktu. V našej „zborovej“ sme zorganizovali malé adventné obedové posedenie a podvečer sme sa opäť zišli v kostole. V Príbovciach sa už tradične organizuje Literárno-hudobné pásmo „Príbovské Vianoce“, kedy sa ľudia rôzneho náboženstva stretnú pod jednou strechou – tento rok, pod strechou evanjelického a.v. kostola, keďže tento rok bola hostiteľom evanjelická cirkev. Tento rok bol pre Príbovce aj trochu netradičný. Turčianske kultúrne stredisko v Martine, zorganizovalo v našom kostole benefičný adventný koncert „Pastrierske Vianoce 2019″.

 

V úvode programu privítala prítomných Zuzana Szabóová, domáca farárka. Počas programu zazneli Vianočné piesne a koledy v autentickom podaní účinkujúcich Združenia autentického folklóru Pohronci a Trio Sanguinis. Prítomní strávili príjemné nedeľné popoludnie, obdivovali umelecké slovo, spev a hudbu v bohatom kultúrnom programe. Výťažok z predaja vstupeniek bude použitý na dofinancovanie rekonštrukcie organu v kostole v Príbovciach. V závere programu sa k prítomným prihovorila Soňa Bučkuliaková, riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska. Poďakovala všetkým účinkujúcim, ale aj prítomným za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí.

ZDROJ: Ľubomír Žila 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre