O upravený program zatepľovania je záujem

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Od spustenia 3. výzvy na zatepľovanie rodinných domov Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) zaznamenalo zvýšený záujem o tento druh podpory.  Za 21 dní sa registrovalo viac ako 100 žiadateľov o poskytnutie príspevku.

„Je to veľmi dobrá správa, že krátko po spustení našej tretej výzvy na zatepľovanie rodinných domov ľudia prejavili zvýšený záujem o túto podporu a chcú znižovať svoje náklady na energie,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.
Rezort dopravy spustil 3. kolo výzvy na zatepľovanie rodinných domov od 1. augusta 2017. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.

Podľa nedávno novelizovaného zákona o energetickej hospodárnosti budov, príspevok možno poskytnúť až do výšky 40 percent oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.
Všetky informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.

ZDROJ: MDaV SR

Komentáre