Program Turčianskej galérie na júl 2018

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Program Turčianskej galérie v Martine na mesiac júl je opäť zaujímavý.

STÁLE ŽIVÁ EXPOZÍCIA

Stále živá expozícia Turčianskej galérie predstavuje výber diel dokumentujúci výtvarné umenia 20. storočia v turčianskom regióne. Idea stále živej expozície odkazuje k otvorenosti celého konceptu výstavy, do ktorého je možné neustále vstupovať. Jednotlivé diela sa tak môžu obmieňať v kratších časových etapách, čím budeme mať možnosť vidieť viac rôznych artefaktov v rôznych nových kontextoch a celkoch. Súčasná expozícia rozdelená do šiestich komorných miestností sa zameriava hlavne na plošné média maľby a kresby cez jej umeleckohistorické etapy, či umelecké skupiny autorov. Architektúra priamočiaro nadväzujúcich miestností predurčuje aj linearitu chronológie jednotlivých tematických okruhov.

 24.5.2018 – 2.9.2018

MIROSLAV KNAP – ABECEDA FANTÁZIE

Vo svojom diele znásobuje východiská fantazijnej výtvarnej lexiky, ktorú rozvíja na pôde grafickej, maliarskej a kresliarskej tvorby. Ide o neopakovateľnú „knapovskú“ výtvarnú parafrázu života, ktorá približuje svoju tvár v tvári rozprávkových bytostí, s dobromyseľným archaickým úsmevom na perách, ktoré nás upozorňujú na to, čo je v ľudskom živote dôležité. Miroslav Knap využíva vo svojich prácach magicko – realistickú, sčasti aj surreálnu symboliku.Vypracoval si vlastný umelecký jazyk poučený odkazom minulosti (H. Bosch, A. Durer,  P. Brueghel, S. Dalí ), literatúrou a odkazom  moderného umenia, vrátane fázy magického realizmu a fantazijného umenia vôbec. Dominantnú úlohu pritom zohráva umelcova imaginácia. Odtiaľ pramení jeho využívanie poznatkov získaných z vlastných analytických rozborov klasických diel, ktorých zákonitosti aplikoval vo vlastnej tvorbe v priebehu doterajšieho života. Prehĺbil zduchovnenie  umeleckej výpovede, ktorá bola a je naviazaná ( z formálneho hľadiska) na vývoj imaginatívnej infraštruktúry samotného diela.

Výtvarné dielo Miroslava Knapa je príkladom originálnej výtvarnej tvorby. Prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Má svoj autentický pôvod a duchovné formy zhmotnené vo farbe a tvare, opierajúce sa o autorov autentický raj fantázie a labyrint snov. To všetko pomocou náročných technologických postupov a profesionálneho majstrovstva, ktoré z jeho obrazov a grafík robia diela plné snového mysticizm a pokoja. Ale aj etického, mravného posolstva a myšlienok ponúkajúcich priestor na zamyslenie sa a meditáciu.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila  24.5. 2018 o 17.00 hodine.

24.5.2018 – 2.9.2018

AŠOT HAAS – RESONANCE OF SOUND

Séria prác pod názvom Resonance of Sound (2015-16) je cyklus reliéfov z plexiskla, v ktorých umelec vizuálne „zaznamenáva“ vlnenie zvuku v priestore.  Na začiatku však stálo vytvorenie autorského projektu laserovej harfy (A x B x C, 2013), kde divák môže slobodne prerušovať laserový lúč  v priestore a v momente jeho fyzického kontaktu vytvárať zvukovú stopu. Vzniká

tak prenikavé prepojenie priestoru, pohybu a zvuku.  Následne Haas toto interaktívne vymedzenie priestoru zvukom pomocou laserovej harfy skenuje a digitálne upravuje. Tak na základe zoskenovaných zvukových frekvencií vznikajú svetelné obrazy, vyskladané z jednotlivých rebier liateho plexiskla. Napokon vznikajú dostredivé dynamické kompozície v tvare kruhu,

alebo pozdĺžne zrkadlovo rozvrhnuté podľa symetrických osí.  Autor teda prináša kompresované rezonančné  a optické dosky s vysokou denzitou; vizuálne seizmografy krajiny zvuku s mohutnou krivkou frekvencií z epicentra. Dochádza tu aj k disperzii svetla a zvuku, závislej od ich vlnovej dĺžky (rovnako aj pri vodných hladinách, či elektromagnetickom žiarení). Ašot Haas tak pomocou týchto rytmických „optických vlnovodov“ modeluje prenos do inej dimenzie. Nielen pre vpustenie 3D na dvojrozmernú plochu, ale predovšetkým pre transmisiu do inej opticko-sonickej sústavy, do tajomstva prieniku plexiskla, zvuku a svetla.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila  24.5. 2018 o 17.00 hodine.

24.5.2018 – 1.7.2018

Adelio SARRO / Giselle Ulisse / Norma Amaral / Yuji Arimizu /  Raquel

Galena / José Carlos De LIMA / Dennis Agabiti Esteves / José Saraiva /

Tomas Makiyama / Veniton Verde / Gilson Santana / Eduardo Vilela  –

OBRAZÍLIA

Výstava Farebná OBRAZÍLIA v Turčianskej galérii v Martine predstavuje výber obrazov z Brazílie.

Maliar a sochár Adelio SARRO, ktorého často nazývajú aj Picassom Brazílie, je autorom obrazov, ktoré sú nosnou súčasťou výstavy. Jeho pestrofarebné, jemné a harmonickým dojmom pôsobiace scény, zvýraznené jeho typickým rukopisom, s atmosférou silných emócií a plasticitou pripomínajúcou starých majstrov, pútajú pozornosť návštevníkov na mnohých miestach Európy. Vystavujeme aj štruktúrované obrazy s legendou a popiskami v Braillovom písme. Giselle Ulisse  už niekoľko rokov maľuje svoje obrazy v štýle impresionistov s veľkou dávkou mimoriadne dobrej pozorovacej schopnosti, pričom  s ľahkosťou zachytáva momenty skutočného každodenného života. Norma Amaral vyštudovala pedagogiku a umeniu sa začala venovať ako samouk. Yuji Arimizu, brazílsky predstaviteľ naivného umenia má japonské korene. Jeho postavy sú nápadne výrazné, aj svojim oblečením, často maľuje mužov s motykami a inými pracovnými nástrojmi, stojacich uprostred skupín, spolu so ženami a deťmi. Raquel Galena je známou predstaviteľkou naivného umenia.  Od roku 1979 vystavuje v rámci kolektívnych výstav, pričom farebnosťou svojich obrazov a jedinečným štýlom priťahuje návštevníkov aj na svoje individuálne výstavy na rôznych miestach Brazílie. José Carlos De LIMA žije a pôsobí ako umelec na voľnej nohe. Už ako dieťa sa zaujímal o umenie a začal maľovať. V roku 1989 vystavil svoje zvláštne, láskyplne a technicky vynikajúco stvárnené postavičky. Dennis Agabiti Esteves po stretnutí s Adeliom Sarrom naplno rozvinul svoju vášeň pre farby a ich spoločne strávený čas v ateliéri zásadne ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie. José Saraiva patrí medzi maliarov, ktorí vystavujú svoje diela v galériách regiónu Sao Paulo. Tomas Makiyama je japonského pôvodu a prezentuje sa pod svojim umeleckým menom Tomas. Veniton Verde a Gilson Santana pochádzajú z členského štátu Bahia. Ich obrazy možno nájsť najmä v galériách umeleckej komunity Pelourinho, v centre hlavného mesta Salvador da Bahia. Eduardo Vilela pracuje s rôznymi technikami a materiálmi a vo svojich dielach sa rád inšpiruje dejinami Mayov a Egypťanov.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila  24.5. 2018 o 17.00 hodine.

JOGA

Pravidelné cvičenie jogy vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie.

Cvičíme každý utorok od 15:45 do 17:00 hod.

Začiatok kurzu: 7. február 2018, o 15:45 – 17:00 (streda)
Koniec kurzu:
 27.6.2018  (21 stretnutí) 
Dĺžka jedného stretnutia:
 1 hodina
Miesto konania:
 konferenčná miestnosť v Turčianskej galérii
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať  na: 043/4224 448
Poplatok za jeden vstup:
 3 € / seniori 1,5 €

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:

Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl

PR manažér TG

Daxnerova 2, 036 01 Martin

sekretariattg@vuczilina.sk

Komentáre

ARC PUB MARTIN