Prof. Lukáš Plank z Univerzitnej nemocnice v Martine získal Krištáľové krídlo

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Prednosta Ústavu patologickej anatómie Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc, sa stal laureátom významného spoločenského ocenenia Krištáľové krídlo. Nomináciu získal v kategórii Medicína a veda za zavedenie diagnostickej metódy BEAMing, pomocou ktorej vyšetrujú v martinských laboratóriách génové mutácie z krvi pacientov s pľúcnymi onkologickými ochoreniami.

Profesor Lukáš Plank vedie Expertízne konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení, v ktorom realizujú diagnostiku onkologických pacientov z celého Slovenska. Toto centrum je súčasťou Ústavu patologickej anatómie Jesséniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Ako jediný slovenský patológ sa podieľal na vzniku medzinárodnej Encyklopédie patológie.

Jedenásť laureátov Krištáľového krídla za rok 2017 bolo vyhlásených na slávnostnom galavečere 21. januára 2018 v Bratislave. Ocenenia prevzali významné slovenské osobnosti   v týchto kategóriách: Filatropia – občiansky aktivista Marek Machata; Šport – horolezec Peter Hámor; Publicistika a literatúra – moderátorka RTVS Dagmar Mozolová; Hospodárstvo – manažer Vladimír Bakeš; Medicína a veda – univerzitný profesor Lukáš Plank; Hudba – šéfdirigent opery SND Rastislav Štúr; Rock, Pop, Jazz – speváčka Celeste Buckingham; Výtvarné umenie – sochár Juraj Čutek; Divadlo a audiovizuálne umenie – herec Tomáš Maštalír. Dve mimoriadne ceny za celoživotné dielo si prevzali hudobný skladateľ a spevák Pavol Hammel a dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, neurochirurg Juraj Šteňo.

Prof. Lukáš Plank získal Krištáľové krídlo

Ocenenie Krištáľové krídlo je každoročne udeľované významným osobnostiam vedeckého, spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Jeho hlavnou myšlienkou je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu spoločnosti. V súčasnosti sa Krištáľové krídlo udeľuje v kategóriách filantropia, hospodárstvo, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, hudba, šport, medicína a veda. Zároveň sa udeľuje aj mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí, či iný významný počin.

ZDROJ: UNM

Komentáre