Problémy so schvaľovaním rozpočtu v Martine

Správy hlavné, Správy z regiónu, Správy zo Žilinského kraja, TOP_2, Všetky správy

MARTIN – Mestskému parlamentu sa podarilo schváliť rozpočet mesta na rok 2020 až na druhý pokus. Prvý, neúspešný bol na riadnom novembrovom rokovaní, kde ani dvojhodinová diskusia neviedla ku konsenzu. Vo štvrtok 28. novembra sa viacerí poslanci rozhodli vyjadriť postoj k návrhu rozpočtu z dielne vedenia mesta. Tým, že sa neprezentovali a zablokovali hlasovanie o rozpočte. Druhý pokus na mimoriadnom rokovaní mestského parlamentu v pondelok 2. decembra už bol úspešný. Rozpočet bol s viacerými výhradami nakoniec schválený.

Hneď v úvode štvrtkového zastupiteľstva vystúpil poslanec Stanislav Thomka a navrhol
stiahnuť návrh rozpočtu zo zastupiteľstva a preložiť ho na december. Argumentoval skutočnosťou, že z jeho pohľadu bol proces schvaľovania a prípravy nedostačujúci a takisto, že pri ňom bola zavádzaná verejnosť. Konkrétne v tom, že rozpočet mal byť schválený už skôr a nie na ako pôvodne mesto plánovalo na poslednú chvíľu pred zákonným termínom. Návrh poslanca Thomku na stiahnutie bodu programu sa nestretol s potrebnou podporou a návrh rozpočtu ostal na programe dňa.

Prvý pokus o schválenie rozpočtu na rok 2020 mestskému zastupiteľstvu však nevyšiel. V novembrovom zastupiteľstve bolo cítiť nezhody skrz navrhovaný rozpočet, kde samotná diskusia k nemu trvala takmer dve hodiny. Po dvoch hodinách častej kritiky, ktorá bola zo strany poslancov na adresu vedenia mesta. Najčastejšie boli výčitky smerované na primátora, ktorý sa s poslancami k rozpočtu osobne nestretol, nakoľko na stretnutie poslal svojich zástupcov. V rámci diskusie zaznelo veľa kritických hlasov aj k časti, ktorá sa zaoberá úverom a ďalším zadlžovaním mesta vo výške 6.500 000 eur, kde samotní poslanci ešte sami nevedia, kde tieto finančné prostriedky využijú. Poslanec Stanislav Thomka navrhol vyňať z rozpočtu na rok 2020 položku úver a argumentoval prieskumom, kde až 70% obyvateľov mesta Martin je proti zadlžovaniu. Návrh na vyradenie úveru ako aj mnohé iné pripomienky, napríklad viac peňazí do cestovného ruchu – návrh šéfa Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MsZ, poslanca Jozefa Krištoffyho – zastupiteľstvom neprešli. Jediný pozmeňujúci návrh, ktorý zastupiteľstvo schválilo, bol návrhom mestskej rady. Pozmeňujúci návrh hovorí o znížení výdavkov na zimnú údržbu, MHD ako aj o znížení mzdových prostriedkov pre pracovníkov mesta a preradenie týchto 500.000 eur na položku nevyčerpané dotácie. Po ukončení rozpravy k samotnému rozpočtu bolo v sále viac ako 25
poslancov, ale len 15 z nich bolo ochotných hlasovať za predložený návrh rozpočtu. Keďže aby sa o rozpočte mohlo hlasovať, bolo treba 16 poslancov, primátor vyhlásil prestávku. Nakoniec ale nedokázal poslancov presvedčiť, aby sa zaprezentovali v dostatočnom množstve a rokovanie zastupiteľstva bol nútený prerušiť a presunúť ho na 2.decembra.

V pondelok sa už nazbieral dostatočný počet poslancov, ochotných hlasovať za rozpočet. Martinský rozpočet tak odsúhlasilo 15 poslancov zo všetkých prítomných. Celkový počet poslancov v martinskom mestskom zastupiteľstve je 31, avšak veľakrát sa im nepodarí uvoľniť sa z práce a sú na rokovaní zastupiteľstva ospravedlnení.

O schválenom rozpočte mesta Martin na rok 2020 Vás samozrejme budeme podrobnejšie informovať.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre