Primátor mesta Martin Ján Danko: Do politiky som šiel pracovať, nie politikárčiť

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Rozhovor s primátorom Martina Jánom Dankom nie len o lanovke na Martinské hole.

Od volieb ubehlo už takmer pol roka. Spomínate si na to, ako ste sa cítili v novej funkcii primátora?

V prvom rade som bol úprimne rád, že sa skončila predvolebná kampaň. Nečakal som, že môže byť až taká špinavá, akou bola. Prekvapilo ma to. Musel som sa popasovať s tým, aká silná antikampaň sa viedla proti mojej osobe.  Ale samozrejme, bol som veľmi rád, že môj predvolebný program ľudí oslovil a vložili do mňa dôveru. Pocítil som veľkú zodpovednosť, aby som všetko to, čo som komunikoval vo svojom programe aj naplnil.

Dlhoročne ste pôsobili na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského ako dekan a z tejto funkcie ste prešli na post primátora. Mnohí do vás vložili dôveru práve kvôli vášmu úspešnému vedeniu fakulty, ktorú ste posunuli výrazne vpred. Používate skúsenosti z fakulty aj v práci primátora? Vidíte rozdiely v týchto dvoch funkciách?

Prišiel som z fakulty, kde som pracoval v systéme, ktorý perfektne fungoval. Spolupracoval som s množstvom motivovaných ľudí, s ktorými sme mali rovnaký cieľ. A síce, posunúť fakultu vpred. Podarilo sa. V meste som takisto našiel množstvo šikovných ľudí, ktorí majú nesmierny potenciál zmeniť a posunúť naše mesto vyššie, ale majú to veľmi ťažké, pretože ich brzdí zabehnutý a neefektívny systém. Ja sa teším ako v spolupráci s kvalitnými ľuďmi na úrade tento systém zmeníme. Aby sa nám aj v meste Martin podarilo dosiahnuť významné úspechy.

V čom je systém v meste neefektívny?

Ide o množstvo detailov, na ktorých musíme postupne pracovať. Pre mňa bolo veľké a musím povedať, že aj nemilé prekvapenie to, aká obtiažna je výmena ľudí vo vedúcich funkciách. Bohužiaľ, nemám možnosť stimulovať niektoré oddelenia a posunúť šikovných a schopných ľudí vyššie. Je to pre mňa zásadný problém. Veľmi rád by som to zmenil aby som kvalitným odborníkom, ktorých na meste máme rozviazal ruky a využil ich potenciál v prospech mesta. Je to však beh na dlhú trať. Systém sa nedá zmeniť zo dňa na deň.

Váš volebný program bol pomerne ambiciózny. Podarilo sa vám niečo z neho posunúť vpred, aj keď ste primátorom ešte pomerne krátko?

Ešte pred voľbami  som si získaval všetky dostupné informácie, aby som do funkcie nastúpil pripravený. Bolo pre mňa veľmi dôležité zistiť, kde sa ako mesto nachádzame a z čoho môžeme vychádzať. Avšak po nástupe do funkcie, takmer každý deň nachádzam nový a nový problém, ktorý treba riešiť. Zároveň nezabúdam na svoj volebný program a pripravujem pracujem na projektoch, ktoré som Martinčanom sľúbil. Napríklad cesta na Martinské hole. Mojou víziou bolo cestu v rámci bezpečnosti rozšíriť aj o pásmo pre cyklistov. Takto bol projekt vytvorený aj podaný. Keďže mesto Martin nemá na cestu priamy dosah, pretože nejde o jeho majetok, ale o majetok súkromných vlastníkov, mojou úlohou bolo predovšetkým so zúčastnenými stranami komunikovať. Bol som akýmsi sprostredkovateľom a snažil som sa presvedčiť majiteľov pozemkov, aby súhlasili s rekonštrukciou cesty. Bohužiaľ po niekoľkých jednaniach s Urbárom, sa nám nepodarilo presadiť projekt v jeho prvotnej podobe s pásmom pre cyklistov. Urbár povolil rekonštrukciu cesty v profile 3 metrov.

Ako to teda v takomto prípade bude s prístupom na Martinské Hole?

Úprimne. Cesta v takejto podobe znamená pre lyžiarske stredisko postupný úpadok a zánik. Bolo potrebné plány zmeniť a pokúsiť sa o zabezpečenie iného prístupu na Martinské hole a to v podobe lanovky.

Mesto nie je ani majiteľom ani prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska Martinské hole. Prečo ho považujete za také dôležité pre občanov mesta Martin?

Odpoviem zoširoka. Doba ide veľmi rýchlo dopredu a všetko sa rýchlo mení. Mení sa aj štruktúra pracovných miest. Vo veľmi krátkej dobe vďaka automatizácií zanikne mnoho pracovných miest, sú odhady že v priebehu niekoľkých rokov bude možno až polovica  zamestnancov vo výrobných podnikoch nahradeních robotmi, naopak miesta budú pribúdať v službách. A pracovné miesta v službách prináša so sebou rozvoj cestovného ruchu. Môže sa stať že ak v Martine nerozhýbeme cestovný ruch budú z Martina ľudia odchádzať za prácou na Liptov alebo Oravu kde rozvoj cestovného ruchu berú veľmi vážne. Veľmi aktuálna je hrozba že počet obyvateľov mesta Martin klesne pod 50.000 čo by znamenalo značný pokles príjmov do mestského rozpočtu. Jedným z nástrojov ako tomu zabrániť je aj zabezpečiť ponuku pracovných miest a tu má svoje nezastúpiteľné miesto cestovný ruch pre ktorý sú Martinské  hole kľúčové. Považujem za dôležité pozerať sa na riadenie mesta aj s výhľadom do budúcnosti, plánovať aj na viac ako 5 rokov dopredu a dnes  podnikať kroky aby sme v budúcnosti nemali problém.

Pripúšťate aj možnosť že projekt výstavby kabínkovej lanovky na Martinské hole bude financovaný z mestských zdrojov a zároveň bude mesto aj prevádzkovateľ tejto lanovky. Je toto podľa vás najlepšie riešenie?

Nie. Najlepším riešením by bolo, kedy tú lanovku za nás postavil niekto iný. Bohužiaľ na to čakáme niekoľko rokov  a bez výsledku. Nikoho donútiť nemôžem, aby to tak urobil a ak naozaj považujeme zachovanie lyžiarskeho strediska na Martinských holiach za kľúčové pre rozvoj mesta a regiónu, musíme urobiť to, čo je v našich možnostiach. Postaviť kabínkovú lanovku a prevádzkovať ju, v našich možnostiach je. Mnohí odporcovia tvrdia, že tým pomôžeme prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska a hotelov na Holiach. Je to pravda. Avšak nemali by sme zabúdať na to, že najviac pomôžeme sami sebe. Okrem iného je vybudovanie lanovky návratný projekt, akých mesto nemá veľa. Cesty ani kultúra návratnými projektami nikdy nebudú. Lanovka, áno. Viem si predstaviť že Martinčania budú mať na lanovke výrazné zľavy ale hlavný dôvod na výstavbu lanovky je že priláka do Turca turistov.

Výstavba lanovky mala byť prerokovaná na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čo malo byť výsledkom uznesenia o ktorom sa napokon nerokovalo?

Predmetom uznesenia nemalo byť konečné schválenie projektu alebo schválenie financovania. Mojím zámerom bolo zistiť vôľu poslancov tento projekt riešiť. Nerád by som mrhal peniazmi a časom na projekt, o ktorý medzi poslancami nie je záujem. Nerealizovaných štúdii a zámerov, ktoré stáli nemalé peniaze bolo za posledné roky v Martine dosť. O lanovke sa nakoniec nerokovalo a my sme bohužiaľ stratili ďalší mesiac.

Prečo sa nerokovalo?

 V úvode zastupiteľstva vystúpil mestský poslanec S. Thomka a navrhol o bode nerokovať a zároveň ma obvinil, že som mu ponúkol protislužbu za hlasovanie v prospech lanovky a to zotrvanie vo funkcii konateľa v obchodnej spoločnosti Televízia Turiec s.r.o. ktorej jediným spoločníkom je Mesto Martin.

Aké je vaše stanovisko?

V žiadnom prípade som v tejto veci  nekonal ani protiprávne ani neeticky. Tak ako v niekoľkých ďalších prípadoch som diskutoval o možnostiach podpory lanovky na Martinské Hole aj s poslancom Thomkom, to, ako to on vyhodnotil považujem z jeho strany za vysoko účelové a tendenčné. Myslím si, že jeho obvinenia nepramenia zo zmyslu pre spravodlivosť ani zo snahy o hájenie záujmov mesta. Vyhodnocujem to ako pokus o moju diskreditáciu, marenie rozvoja mesta, snahu o zmenu pomerov v mestskom zastupiteľstve a v neposednom rade vlastnú sebaprezentáciu v médiách. Svedčia o tom pripravené vystúpenia a profesionálne spracovaná webstránka. Bolo to len divadlo. Pán poslanec Thomka predsa musí vedieť aké kompetencie má zastupiteľstvo a teda poslanci a aké kompetencie má primátor. Sám poslanec Thomka bol do funkcie konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Televízia Turiec s.r.o. zvolený mestským zastupiteľstvom. Musí to vedieť aj preto, lebo ako poslanec sám za seba hlasoval. Pán poslanec Thomka musí vedieť aj akým spôsobom sa konateľ tejto spoločnosti odvoláva, pretože na rovnakom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol z tejto funkcie odvolaný pán Kollár. Teda je absurdné tvrdiť že som pána poslanca korumpoval niečím čo nie je v mojej kompetencii a čo majú v rukách len  a len poslanci. Je pre mňa veľmi smutné, keď poslanci riešia svoje záujmy pred záujmami občanov tohto mesta. Chcem veriť, že také zastupiteľstvo ako bolo to posledné už v budúcnosti nebude a poslanci pochopia, že väčšmi než politikárčením ďalej zájdeme spoluprácou. Ale zmeňme už prosím tému  a poďme sa baviť o témach, ktoré zaujímajú Martinčanov.

Aké ďalšie projekty pripravujete?

Dokončujeme projekt na tréningovú hokejovú halu. Akonáhle bude dokončený projekt s rozpočtom, vypíšeme výberové konanie na dodávateľa, požiadame zastupiteľstvo o schválenie financovania. Máme dokončené výberové konanie tréningového futbalového ihriska Pltníky s prípravou sietí tak, aby sa tam dala následne postaviť multifunkčná športová hala . Predbežný rozpočet je približne 3,6 milióna eur a budeme sa uchádzať o to, aby sa táto hala financovala z kapitoly ministerstva školstva. V riešení je aj Vajanské námestie. Pôvodne bol pripravený projekt na podzemné parkovisko s -1 podlažím, avšak po zvážení možností kapacít klientského centra bolo rozhodnuté, že sa zváži projekt na -2 podlažia parkoviska a úprava projektu. Nedávno bol uskutočnený geologický prieskum, ktorý dokázal, že tento projekt  je realizovateľný. Toto chceme financovať prostredníctvom ministerstva vnútra, pretože tento projekt bude slúžiť aj klientskému centru ministerstva. Ďalším projektom, ktorým sa v týchto dňoch intenzívne venujeme  je modernizácia autobusovej dopravy. Chceli by sme projekt pripraviť tak, aby prevádzkovateľom bolo mesto. V prvej fáze by sme chceli kúpiť 20 veľkých a 20 malých plynových autobusov, ktoré budeme prevádzkovať podľa vyťaženosti jednotlivých liniek. Predpokladaný rozpočet je približne 10 mil. Eur a malo by to byť financované z grantu z ministerstva hospodárstva s 5% spoluúčasťou mesta. Týmto projektom by sme chceli založiť vlastnú mestskú dopravnú spoločnosť a tým mať plnú kontrolu nad mestskou hromadnou dopravou. Pracujeme aj na projekte parkovacích domov, máme vytipované konkrétne miesta, kde by tieto podzemné parkovacie domy mohli byť. Lokality sú Priekopa, Sever, Ľadoveň a stred mesta pri bývalej tržnici. Pripravili sme štúdiu na prestavbu letného kúpaliska, predpokladá sa, že kúpalisko by sa kompletne zrekonštruovalo tak, aby malo parametre pretekárskeho 50 metrového bazéna. Zaoberáme sa ďalšími a ďalšími projektami, ktoré môžu zlepšiť život Martinčanom.

Je toho naozaj veľa.

Áno tých projektov je veľmi veľa ale my nikdy nemáme absolútnu istotu, že všetky tieto granty dostaneme. Ale napriek tomu, všetky projekty musia byť pripravené, aby sme sa mohli o tieto financie uchádzať.  My sa musíme pokúsiť  o každý jeden grant. Musíme byť pripravení na všetky projekty. Ak sa však budeme baviť o jednej lanovke 5 rokov, nikam sa neposunieme a nezrealizujeme nič. Ja som do mesta neprišiel politikárčiť ale pracovať.

ZDROJ: Turčania.sk, foto : martin.sk

 

Komentáre