Primátor Danko žiada o odvolanie riaditeľky Hurbanky pre závažné porušenia zákona.

Školstvo, Správy z regiónu, TOP_1

Vyberáme prepis vyjadrenia primátora mesta Martin Jána Danka:

„Vyzval som predsedu Rady školy Základnej školy s materskou školou Hurbanova na vyjadrenie k odvolaniu riaditeľky školy

Situácia na jednej z najlepších martinských základných škôl s materskou školou sa po voľbe novej riaditeľky vyhrotila. Časť pedagógov nesúhlasí s jej vymenovaním a svoj nesúhlas dáva nahlas najavo. Podporuje ich aj časť rodičov. Na druhej strane sú pedagógovia a rodičia, ktorí novú riaditeľku podporujú. Viackrát som jednal s riaditeľkou, zástupcami protestujúcich, zástupcami rodičov a taktiež tými, čo novú riaditeľku podporujú. Robil som maximum, aby sa situácia upokojila, aby obe strany sporu našli spoločnú reč. Musím však uznať, že emócie prevládli a moja snaha nebola taká úspešná, ako som čakal.

Už pri svojom nástupe do funkcie som prisľúbil, že budem vždy konať podľa zákona. Bez ohľadu na popularitu, výčitky, či nátlak. Inak tomu nie je ani dnes. V týchto dňoch som obdržal právnu analýzu vykonanú povereným advokátom v súvislosti so závermi vyplývajúcimi zo správy hlavného kontrolóra, ktorá pred pár dňami odhalila porušenie zákona v oblasti finančnej kontroly a auditu a zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo strany riaditeľky. Právna analýza jasne stanovuje, že jej konaním došlo k závažnému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako štatutár mesta som sa preto rozhodol okamžite vyzvať predsedu Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Hurbanova na vyjadrenie k odvolaniu riaditeľky školy. Zároveň som predsedu poprosil o bezodkladné zvolanie rady školy.“

ZDROJ: Ján DANKO facebook

Komentáre