ZMENA: Priekopská šarkaniáda na futbalovom ihrisku v Priekope

Najnovšie správy

Priekopská slávnosť „nebeského divadla“ sa prvýkrát uskutoční poslednú októbrovú sobotu na Priekopskom futbalovom ihrisku v mestskej časti Martin – Priekopa.

S nápadom „Priekopskej šarkaniády“ prišli ľudia z iniciatívy Hlavy dokopy spolu s poslancom Stanislavom Thomkom. 

Zuzana Schniderová je matkou na materskej dovolenke žijúcou striedavo v Bratislave a v Martine, ktorá rada trávi čas s malým synom práve pri púšťaní šarkanov. „Navrhla som našej iniciatíve zrealizovať takéto podujatie práve v Priekope, no a ako sa povie, dali sme hlavy dokopy a čoskoro budeme mať v Martine farebnú oblohu v rôznych nebeských formáciách“

Spolu s iniciatívou Hlavy dokopy máme naplánovaných viacero zaujímavých projektov nielen v mestskej časti ale v celom meste, no a niektoré naše nápady sa nám podarí možno presadiť na celom Slovensku, konštatuje jej zakladateľ poslanec Stanislav Thomka. Verím, že nám počasie bude priať a príde čo najviac detí. Osobne sa teším na vlastnoručne robených šarkanov, kde tie najkrajšie budeme môcť ohodnotiť peknými cenami.

Podujatie sa uskutoční na Priekopskom futbalovom ihrisku26.októbra 2019 v čase od 09:00 – 12:00.

 

Komentáre